13 април, 2024

Димитър Николов е един от най-дълго задържалите се на кметската позиция из цяла България. Неговият мандат започна в края на 2007 г. и вече 12 г. той е начело на растежа на общината. В този период Бургас на няколко пъти бе определен като най-добър град за живеене, а симпатизантите на кмета не намаляват с времето. Но сега, във връзка с проучването на DevStyleR, с г-н Николов разговаряме на друга тема. Къде се намира Бургас в IT сферата в страната?

Г-н Николов, как се развива IT образованието в града? Какви са възможностите за изучаване на информационни технологии и развитие в софтуерния бранш?

Секторът е изключително динамичен и бързоразвиващ се, затова правим всичко възможно да излезем извън утвърдената рамка и да  надградим програмите в училища и университети, за да отговорим на потребностите на бизнеса. От няколко години сме въвели часове по английски език и начално компютърно обучение в детските градини. Миналата година новата ни Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации прие първия си випуск. Гимназията развиваме съвместно със седем от най-големите софтуерни компании, които ни подкрепиха от самото начало, като се включиха в училищното настоятелство и осигуряват обучители за практическите занимания на гимназистите. Обучението е целодневно и освен утвърдената програма, учениците усвояват знания и изпълняват реални проекти под менторството на топ специалисти в сферата на информационните технологии и роботиката. 

Преди две години, по инициатива на Община Бургас, в бургаските университети, освен традиционните IT специалности, се разкриха магистърски степени по „Роботика“ и „Информационните технологии в управлението и аутсорсинга на бизнес процеси“, а в  Професионална гимназия по електротехника и електроника се провежда обучение по програмата „Приложен програмист“.

В България има сериозен недостиг на кадри в IT сферата. По какъв начин това се отразява на потенциалните инвестиции в Бургас? Какви са плановете за справяне с този проблем?

Да, проблемът с кадрите в IT сферата е сериозен. Това, че променяме и приспособяваме образователната система, няма да реши този проблем веднага. Нашата цел е дългосрочна и тя е да отговорим на големите предизвикателства на индустрия 4.0, защото дигитализацията навлиза с голяма скорост във всички отрасли на икономиката. Но сме предприели и малки стъпки, с които да решим проблема с кадрите в IT индустрията и да имаме реални краткосрочни резултати.

Общината финансира ежегодно обучението на 100 студенти по IT специалности в бургаските университети. Поканихме Софтуни да разкрие постоянен обучителен център, съвместно с IT Таланти проведохме интензивни курсове за обучение на кадри за IT индустрията, осигуряваме пространства в Бизнес инкубатор Бургас за компаниите, които желаят да провеждат курсове и обучителни програми. До няколко месеца, съвместно с водеща софтуерна компания, стартираме нови интензивни курсове, за които в момента правим организация. От 2019 г., съвместно с бургаските университети и компании, които имат нужда от кадри, работим  по инициативата „Работа в Бургас“, чиято основна цел е да мотивира бургазлии да се завърнат в родния град, както и да привлече специалисти от страната и чужбина. Стартирахме съвместни кампании с фирми, които ни представиха своите предложения и пакети за релокация. Извърши се  проучване за нуждите на пазара на труда, което предоставихме на бургаските университети, за да прецизират възможностите за откриване на специалности и/или приспособяване на програмите на съществуващите специалности в съответствие с нуждите на бизнеса.

Същевременно, какви са положителните условия за инвестиции, с които градът успява да изпъкне?

В Бургас вече има достатъчно офис площи клас А, университетите и гимназиите са гъвкави и приспособяват програмите си към нуждите на бизнеса, а вратата ни е отворена за всеки. Но най-ценното на Бургас са младите хора, възможността да стигнеш бързо до работа и да живееш и работиш край морето. 

По какъв начин общината взаимодейства с местните технологични организации и компании? Какви технологични решения в полза на града се взимат?

Община Бургас подкрепя всяка добра инициатива. Съдействаме и подпомагаме компаниите за провеждане на обучения, курсове, събития и състезания на различни теми, свързани със създаване и развитие на IT общност в града. Работим активно и с Българската аутсорсинг асоциация, БАИТ, БАСКОМ и Аутомотив клъстера. От 2017 г. започна инициативата за изнесени летни офиси на водещи фирми от IT сектора. Част от тези компании припознаха потенциала на Бургас и вече имат постоянни офиси. Технологичните решения, които сме въвели, са изключително много, а това, което сме възприели като подход е да стартираме с пилотни проекти, които мултиплицираме. Въвели сме интегрирана система за управление на градския транспорт, с електронна билетна система, видеонаблюдение. Бургас е единственият град със собствена оптична кабелна мрежа, с което осигурихме готовност за надграждането и предоставяне на нови услуги в бъдеще. Въвели сме и интелигентна система за ранно оповестяване при бедствия и аварии, която следи нивата на язовирите, както и система за мониторинг на нивото на замърсявания в Черно море.

Какви са плановете Ви за развитието на Бургас и утвърждаването му като черноморски IT център?

Информационните технологии се утвърдиха като един от най-бързо развиващите се сектори в страната, с добро заплащане и добри условия на труд. Вървим с малки, но уверени стъпки към утвърждаването на Бургас като следващия голям български IT център и използвам случая да благодаря на всички, които подкрепят усилията ни и работят за това.

Интервюто проведе Пламен Михайлов

Четете още по темата „Другата технологична България“

 

Тагове: , , , , ,
Author