22 април, 2024
Национално проучване “Заплатите в софтуерния бранш 2021”