2 октомври, 2022
Национално проучване “Заплатите в софтуерния бранш 2021”