29 септември, 2022
ИТ секторът в условията на COVID-19