16 юли, 2024

Станислав Тодоров е Co-Founder и Marketing Director на Advance Academy. По негово мнение, един образователен център, който преди кризата е имал здрава организация и силна учебна програма, не би имал сериозни проблеми в сегашната ситуация. Но в обратното положение – заплахата от фалит е сериозна. И все пак, въпреки всичко, Станислав Тодоров е оптимистичен, защото след всяка нощ, следва изгрев. Той отчита, че COVID-19 кризата доказва необходимостта от дигитални услуги и все повече бизнеси ще интегрират такива решения. Това значи, че тепърва ще има необходимост от ИТ специалисти.

Промени ли се бизнеса на професионалните учебни центрове в условията на пандемията?

Неминуемо 13 Март остана в съзнанието ни като ден, в който всичко се преобърна. Работата и присъствената форма на обучение бе преустановена, голяма част от програмите ни бяха в процес на провеждане. Имахме 2 опцииотлагане на всички курсове до нормализиране на положението или преминаване онлайн. Избрахме втората опция и благодарение на DEV екипа на Адванс Академи в рамките на един уикенд успяхме да интегрираме виртуални класни стаи, споделяне на екрани, стрийминг платформи и още в понеделник, 16 Март, бяхме в режим на онлайн провеждане на лекциите.
В периода на извънредното положение посоката за всички в различна степен бе момента и негативна. Когато икономиката не работи, няма значение дали предлагаш качествен продукт, ако няма кой да го купи. Единственото положително е, че много хора видяха нуждата от дигитализация, нуждата от основни ИТ умения на служителите – нещо което стана ясно в първите седмици на извънредното положение и дистанционната работа. Видя се, че образователната система не е подготвена, част от бизнеса не е готов и това ще създаде положителен ефект върху нас, като образователна организация след края извънредното положение.

Как се променя пазара на ИТ кадри? Намалява ли търсенето вследствие на COVID-19 кризата? 

В началото повечето фирми партньори на Адванс Академи или изцяло замразиха подбора, или търсеха senior позиции за специфични технологии като SFCC Web Developers, React Native. След 10 Април забелязахме активизиране на търсенето и на други позиции, но бяхме далеч от нивата в началото на Март 2020 или по-рано.

Какви специалисти се търсят и какви предстои да се търсят? По-опитни и по-скъпоплатени или обратно?

В момента наблюдаваме селекция на компаниите, които могат да си позволят опитни кадри. Има немалко опитни специалисти, които бяха освободени, тъй като компаниите им пряко зависят от рисково финансиране, чуждестранна фирма майка или пазар, който е блокиран. Това дава възможност за фирмите с резерви и дългосрочни проекти, които не зависят от временни пазарни турбуленции, да селектират най-доброто от пазара и да го придобият за по-ниска стойност. Нещо немислимо преди 2 месеца.

Какво се очаква да се случи с учебните центрове, които са зависими от търсенето на кадри – ще намалее ли бройката на желаещи да учат за кариера в сектора? 

При учебните центрове, които имаха и преди проблеми с учебните си програми и качеството на обучение, тази криза ще е фатална.
Но учебните центрове, които са инвестирали много време, ресурси и внимание върху учебните планове и начините на преподаване, вътрешни системи за обучение, допълнителни семинари и т.н., кризата ще има краткосрочен ефект. Търсенето на кадри ще се стабилизира до есента, тъй като голяма част от бизнеса вече разбра, че присъствието му онлайн трябва да е задължително, а не проформа. Голяма част от потребителските навици на хората ще се променят и онлайн резервациите, онлайн търговията и онлайн комуникацията ще имат все по-голям дял в ежедневието ни. Всичко това, ще увеличи работата на ИТ фирмите, което ще отвори нови позиции от всякакво ниво. По-скоро бих прогнозирал, че поради преструктуриране на доста други сектори като туризъм, авио транспорт и обслужване, ще има наплив от хора, търсещи преквалификация и последваща реализация.

Намаляват ли се таксите при дистанционно обучение в учебен център?

До момента Адванс Академи инвестираше в развитието на присъствени курсове. Кризата с COVID 19 ни накара да инвестираме и в онлайн обучения. След края на извънредното положение планираме продължихме с предлагането на Live и на запис онлайн курсове, тъй като инвестирахме доста в нужната техника, софтуер и всички необходими интеграции. Разбира се, цената на дистанционния курс ще е между 23-27% от цената на присъствения курс. Това ще увеличи броят на хората, които могат да се включат.

Променило ли се е търсенето на курсове спрямо ситуацията? Какви курсове се търсят?

Търсенето е свързано с потребностите на работодателите. В Адванс Академи имаме цялостни програми по JAVA Development, WEB Development, PHP Development, Quality Assurance и Digital Marketing. Летните програми по дигитален маркетинг ще бъдат насочени изцяло към малкият бизнес, който иска да се дигитализира. Очакванията ни са интереса към цялостните програми по програмиране да се запазят като интерес и дори да се увеличат.

По какъв начин неспособността за присъствено обучение пречи на образователните центрове?

Голяма част от хората, които търсят присъствено обучение не харесват онлайн вариантите му. Това са хора, които търсят персоналния контакт, искат да задават въпроси, да им се покаже в реално време и да работят заедно с преподавателя. Разчитаме много курсистите да работят заедно с преподавателя по упражнения и задачи, и в реално време да се сблъскат с проблеми и начините за решаването им.
Когато ние сме ограничени да правим това, в което сме най-силни, това се отразява на цялостната ни работа. За центрове, които са фокусирани основно върху дистанционно образование, ситуацията не е негативна, тъй като цялото им обучение е базирано на лекциите и самостоятелната работа на курсистите под формата на домашни.

Кои са най-лошите варианти за един образователен център, който не разработва собствен ИТ продукт? 

Ако един образователен център няма собствени проекти, по които да работи екипа му, няма добра програма, методика за преподаване, учебна система за отделните езици и технологии, то бъдещето няма да е много светло. Когато една академия има качествен екип, разработена програма и методика, то винаги може да се адаптира. Смятам, че доста центрове ще бъдат затворени ако кризата засегне ИТ сектора повече от 6 месеца, тъй като в повечето си случаи разчитат на 1-2 едногодишни програми с големи такси.

Има ли начини, по които бизнесът може да подпомогне на учебните центрове, които са пряко свързани с генерирането на специалисти именно за бизнеса? 

Ние винаги сме ценили три неща, които бизнес партньорите осигуряват:
Менторство – да насочват относно актуалните технологии, езици и frameworks, да правят одит на учебните програми и дават насоки кое трябва да се подобри, включи или премахне.
Достъп до техните специалисти, които да преподават. Да имаш избор от над 200 специалиста, които ежедневно работят върху сложни международни проекти е безценно.
Нашите партньори ни потвърдиха, че до края на 2020 година ще имат няколко стажантски места за наши завършили курсисти. Последното е и най-ценното, защото освен качествено образование, практически умения, даваме и шанс за реализация за най-добрите.

Необходимо ли е държавата да подкрепи ИТ бранша? Какви са удачните начини?

ИТ браншът трябва да бъде подкрепен на равни начала и при равни условия с всички останали бизнеси. Въпреки това аз имам една максима, че най-добрата държавна помощ е да не ти пречат. COVID 19 показа на обществото и държавата колко назад сме в развитието на електронното правителство. Добра възможност за подпомагане ИТ сектора е да се заделят сериозни ресурси за дигитализиране на всички услуги, предлагани от държавни и местни структури. Всяка община може да стартира процедура по избор на изпълнител за различни платформи, свързани с ежедневната работа на гражданите. Всяко министерство, агенция или държавна структура може да направи същото. Смятам, че това е най-добрата помощ – да насочи публичен ресурс към оптимизиране на административните процеси. Това ще помогне да се намали администрацията, ще спестява разходи и време на бизнеса и ще осигури по-голяма прозрачност и борба с корупцията.

Кои фирми са най-потърпевши? 

Фирмите, които работят в аутсорсинг сектора, работят предимно с чуждестранни клиенти от САЩ, Русия, Великобритания и Западна Европа. Те усетиха първи и най-силно ефекта от спрелите икономики. Колкото е по-малка една фирма и разчита на месечни плащания, за да покрива разходите си, толкова по-засегната е тя. Фирмите с дългосрочни договори, които получават плащанията си в началото на годината, продуктовите и сървис компании, ще усетят в много по-малка степен рецесията в краткосрочен план.

Как се очаква да се развие ИТ индустрията в условията на кризата COVID-19?

ИТ индустрията в средносрочен и дългосрочен план ще продължи растежа си. Това е неминуемо, вследствие на търсенето на ефекта оптимизиране на разходите за персонал и автоматизация на процесите. В краткосрочен план, кризата се отразява и върху ИТ сектора. При някои повече, при други по-малко. Важно е да запазим ядрото от успешни фирми, които са основни за сектора в България.

Какви са рисковете в цялата ИКТ индустрия, която има 77 000 наети специалисти?

Рискът се появява от блокираните икономики. Когато никой не работи, икономиката не се движи, а това влияе върху всичко. Най-сериозен риск е кризата да се задълбочи, цели сектори от икономиката да фалират – авио бизнес, туризъм, застраховане, транспорт, тъй като това са едни от най-сериозните клиенти и двигатели на нови софтуерни решения. Това са секторите работещи с големи данни, автоматизация, изкуствен интелект.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , ,
Author