21 юли, 2024

Александра Мечкова е CEO на една от водещите ИТ академии в страната, генерираща сериозен брой стартиращи своята кариера в сектора. Но какво се случва с Telerik Academy в тези настъпили извънредни времена? Как се е променила програмата им и как им се отразява COVID-19 кризата? Освен отговорите на тези въпроси, г-жа Мечкова ни представя и по-генерална картинка за целия ИТ сектор.

Промени ли се бизнеса на професионалните учебни центрове в условията на пандемият? 

Следяхме внимателно развитието на пандемията от началото на годината. Предусещайки какво предстои и за да защитим нашите курсисти, партньори и колеги, преминахме към онлайн обучение седмица преди обявеното извънредно положение. Вече над 10 години провеждаме програми за ИТ кариерен старт и надграждаща квалификация, но предимно в присъствен формат. А сега всичките ни програми се провеждат 100% онлайн. Трансформирахме учебния процес, така че да запазим същите качество и дълбочина, съобразявайки се с най-добрите практики за дистанционно обучение. Например, адаптирахме формата, за да включва не повече от 1.5 часа сесии с цялата група и осигурихме повече индивидуално време и персонализиран подход с трейнърите. Сега много по-рано разбираме, ако някой курсист започне да изостава, и можем да реагираме своевременно – допълнителен положителен ефект от новия подход. Освен това изнесохме онлайн техническите и soft skills сесиите, и осигурихме безплатен достъп до необходимите приложения и софтуер на курсистите за комуникация и колаборация дистанционно.
Също така продължаваме да запознаваме бизнеса с курсистите ни, като заместихме присъствените партньорски презентации и офис визити с онлайн представяне и дискусии. С тези и още мерки неутрализираме ефекта от COVID-19 пандемията. Досега само един курсист отпадна от програмата в резултат на нея, след като реши да се фокусира върху настоящата си работа заради предварително поети финансови отговорности. Друг положителен сигнал е, че в индивидуални разговори 95% от учащите споделят, че са доволни от настоящия формат. Някои дори го предпочитат. Единични са случаите, в които не е така и хората по-трудно възприемат промяната. Компаниите ни партньори също споделят, че високо ценят предприетите и навременни мерки.
Като се адаптирахме бързо и мигрирахме всичко онлайн, съумяхме да продължим без прекъсване всичките си активни в момента програми. Успоредно с това провеждаме изцяло онлайн приемните кампании за нови 5 програми, които предстои да стартират в края на май и през юни.

Как се променя пазара на ИТ кадри? Намалява ли търсенето вследствие на COVID-19 кризата? 

ИТ секторът е изключително диверсифициран и работи за всички останали сектори. Затова спрямо отрасъла на клиентите, при някои компании има свиване на пазара, други виждат ръст в бизнеса си и разширяват своите екипи. Интересът към специалистите, излизащи от Академията, остава добър. Основните причини, които виждаме за това, са две.
Първата е качеството на обучението и таланта. Компаниите споделят, че випускниците ни навлизат в работните процеси в пъти по-бързо, сравнено с други младши специалисти. Същевременно по-висок е и приносът им към успеха на своите екипи и желанието постоянно да се развиват и учат нови неща. В резултат 70% достигат до следващото кариерно ниво през първата година от работата си. Качества, които са още по-ценни в настоящите условия, където гъвкавостта и адаптацията определят бъдещето на бизнеса.
И втората причина е широката ни партньорска мрежа от 85+ водещи технологични компании, както и възможността за кариерен старт във всяка компания от индустрията. Пред възпитаниците ни няма лимитации къде могат да започнат своята ИТ кариера. Завършили наскоро курсисти продължават да ни информират регулярно, че са започнали работа. Интервютата се провеждат онлайн. Получават всичко необходимо за работа от вкъщи и колаборират с екипа си дистанционно. Работата от вкъщи е регулярна практика в софтуерните компании много преди да се въведе извънредното положение, така че бизнесът лесно се приспособи към новата динамика. 

Какви специалисти се търсят и какви предстои да се търсят? По-опитни и по-скъпоплатени или обратно? 

Преди всичко талантът се дели на добре подготвен и не толкова, независимо на кое ниво в йерархията попада. Търсене за първия вид винаги ще има, но в такава ситуация, ако някой преди време е бил готов да направи компромис с качеството, днес тази опция не седи на масата. Всяка компания много внимателно следи къде инвестира (не харчи) ресурс, а най-добрата инвестиция в нашия сектор е именно в качествения талант. Това са специалисти, които са отлично подготвени технически и същевременно притежават добри умения за комуникация и желание за постоянно развитие.

Какво се очаква да се случи с учебните центрове, които са зависими от търсенето на кадри – ще намалее ли бройката на желаещи да учат за кариера в сектора? 

Моментите на криза са именно времето, когато много хора се замислят за перспективата пред тях и тяхното бъдеще. От една страна на някой може да се наложи да търси нова работа или кариера, други – да инвестират как още повече да се откроят в една изключително конкурентна среда.Най-директният път до кариерна реализация и израстване е именно през програмите на образователни организации като Телерик Академия.

Променило ли се е търсенето на курсове спрямо ситуацията? Какви курсове се търсят? 

В момента имаме пет отворени приема за програмите ни за ИТ кариерен старт и надграждаща квалификация. Интересът към тях продължава да е висок. Дори приехме повече хора в безплатните ни подготвителни курсове. Това стана възможно благодарение на преминаването от присъствен към онлайн формат, т.е. не се съобразяваме с капацитета на залите ни. Хората осъзнават, че инвестицията в техните умения е най-добрият подход сега. Това е инвестиция в тяхното бъдеще и начин да се отличат на пазара на труда. Същевременно все повече бизнеси се дигитализират, като условията на социална дистанция засилиха тази тенденция. Затова уменията, свързани с дигитални професии като програмисти, QA специалисти, дигитални маркетолози, UX/UI дизайнери, продуктови мениджъри, ще бъдат още по-търсени и високо ценени занапред.

По какъв начин неспособността за присъствено обучение пречи на образователните центрове? 

Конкретно в сферата на програмирането дистанционното обучение няма сериозни пречки. Хората могат да учат, да прилагат уменията си на практика и да работят в екип онлайн, без това да афектира успеха и нивото на познанията им. Предизвикателствата пред курсистите са свързани най-вече с новостта и приспособяването към новия формат, със запазване на продуктивността, която зависи изцяло от личната самодисциплина, и невъзможността за социализация на живо. Правим много, за да ги подпомогнем както и да създадем необходимите предпоставки за честа комуникация и изграждане на нови навици и структура на учене.

Кои са най-лошите варианти за един образователен център, който не разработва собствен ИТ продукт? 

Принципите на пазарната икономика са валидни за всички компании, независимо дали се занимават с обучителна или друга дейност. В кризисни ситуации оцеляват и излизат по-силни компаниите, които имат качествена услуга и силен екип, адаптират се спрямо средата и носят истинска стойност на своите клиенти и партньори. Ние сме мостът между таланта, който търси кариерна реализация и компаниите, които търсят този талант. Така че докато и двете страни продължават да се развиват, всичко продължава както досега. До момента няма знак за обратното.

Има ли начини, по които бизнесът може да подпомогне учебните центрове, които са пряко свързани с генерирането на специалисти именно за бизнеса?

Както казах и по-рано, ние работим много тясно с бизнеса и сме функция на нуждите на компаниите в сектора. Така че, доброто партньорство между бизнеса и образователни организации като Телерик Академия подпомага и двете страни. Компаниите ще продължат да имат достъп до нов ИТ талант и да надграждат уменията на служителите си, а образователните организации ще бъдат устойчиви, създавайки талант сега и след кризата. Защото нуждата от качествени специалисти ще продължи.

Необходимо ли е държавата да подкрепи ИТ бранша? Какви са удачните начини? 

В подобна извънредна ситуация е важно държавата да не пренебрегва ИТ сектора. В него са заети над 75000 души (включително с аутсорсинг) у нас, които често са ключов източник на доход за семействата си. Той отговаря за над 5% от БВП на България, като носи много добавена стойност на други индустрии. ИТ секторът се наложи и като притегателен център за талант, като задържа будните млади хора в България, а заминалите в чужбина висококвалифицирани специалисти привлича обратно. Така че, през последните години рискът за него не е изолиран и ще се прелее в голяма част от българската икономика. Освен това тази положителна тенденция сега е застрашена. Затова мерки като отново вдигане на максималния осигурителен праг на страната или внасяне на авансови вноски за корпоративния данък на базата на данъчната печалба, декларирана за в пъти по-успешната за бизнеса 2018 г., биха били тежки за сектора.

Кои фирми ще бъдат най-потърпевши? 

Негативно ще бъдат афектирани компаниите, които работят за засегнати сектори, но се надяваме и вярваме, че бързо ще се възстановят. От настоящата ситуация, повече от всякога, стана ясно, че светът е дигитален и нуждата от дигитални решение излезе на първи ред.

Как се очаква да се развие ИТ индустрията в условията на кризата COVID-19? 

Глобалните прогнози са, че ИТ секторът ще е сред най-слабо засегнатите и най-бързо ще се възстанови от кризата. Виждаме и в България, че към момента той е най-слабо афектиран в сравнение с останалите сектори – както от разговори с бизнеса, така и от последните проучвания на Националния статистически институт. Едно е сигурно – ИТ секторът е защитен за бъдещето.
Първо, той е добре диверсифициран, защото от своя страна обслужва целия спектър от бизнеси и то глобално. Второ, позволява лесна работа от вкъщи и няма физическо местене на продукция, няма вериги на доставка и други. Трето, той все още изпитва и ще изпитва години напред критична нужда от кадри. А отвъд кризата това е кариера, която е сред най-перспективните. Защото софтуерът управлява света.

Тагове: , , , , ,
Author