4 март, 2024

Проф. Антон Илиев е декан на Факултет по математика и информатика и заместник-ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Как се развива университетът и как влияе това на града – това са част от въпросите, на които професорът отговори.

По какъв начин ФМИ на Пловдивския университет подпомага и кореспондира с българския IT сектор?

По брой действащи студенти ФМИ при ПУ е най-големият IT факултет в България по данни на Рейтинговата система на висшите училища. Факултетът се радва на засилен кандидатстудентски интерес в IT направлението си. За предстоящата учебна година имаме над 940 кандидати по първо желание за 500 места държавна поръчка в четирите си информатични бакалавърски програми.

Неслучайно, откакто има Рейтингова система на висшите училища в България по професионално направление „Информатика и компютърни науки“, университетът ни е в челната петица.
Имаме изградени и традиционни връзки с IT сектора в България. Основно работим със софтуерните компании в Пловдив и региона. Факултетът е член на ИКТ клъстер Пловдив, както и асоцииран член на БАСКОМ, съвместно с които актуализирахме и продължаваме да обновяваме учебните си планове и програми. В рамките на този процес в последните години създадохме и две нови бакалавърски програми – утвърдената вече „Софтуерни технологии и дизайн“ и най-новата „Софтуерно инженерство“, която е съвместна инициатива на ФМИ, Община Пловдив и IT фирмите от региона. И двете специалности или оглавяват класацията за най-желана специалност в ПУ или са в челната тройка по заявено желание за следване от кандидат-студенти. Създаването на нови специалности продължава и при магистърските ни програми. Преди две години създадохме четири нови магистърски програми със специализации в: графични среди и потребителски интерфейси, мобилни системи и приложения, софтуерни архитектури и средства, системи с изкуствен интелект. От предстоящата учебна година стартираме и новата ни магистърска специалност за DevOps „Технология на софтуерното производство и внедряване“.

Работим активно с българския IT сектор в няколко направления – привличаме специалисти от бизнеса и от водещи софтуерни компании като ментори за провеждане на включените в учебните планове практики по специалността и преддипломен стаж на всички студенти от информатичните специалности на ФМИ. Включваме висококвалифицирани специалисти от бизнеса в процеса на обучение във ФМИ чрез провеждането на богата палитра от избираеми дисциплини. Провеждаме открити лекции на модерни теми от софтуерната индустрия с лектори от бизнеса, както и каним представители на IT сектора в Пловдив на всички тясно свързани с IT работата на факултета събития. Дали е лесно – никак. Вярваме, че положените усилия си заслужават и повишават равнището на обучение в средата, в която всички заедно работим и учим. Провеждаме тържествени промоции на завършващите дипломирани през съответната година бакалаври и магистри с помощта на активното участие на фирми от IT бизнеса.

Подготвяме и учители по информатика и информационни технологии посредством бакалавърските и магистърските ни програми. За следващата учебна година, провокирани от големия интерес и нуждите на държавата, сме приели около 50% над обявения ни прием за бакалаври по държавна поръчка. През последните години отбелязваме и засилен интерес към обучението в магистърските ни програми. Паралелно с изброените програми ФМИ предлага и квалификационни курсове за учители по информатика и информационни технологии.

Как IT технологиите влияят на работата на ПУ и обратно? С какво е допринесло за повишаването на технологичното развитие в България?

Чрез кадрите, които произвеждаме, влияем на цялостното технологично развитие в  България. Системите, които нашите кадри произвеждат и поддържат, са придадената стойност, която се връща като бумеранг и влияе на стандарта на живот в цялата ни държава. Всяка нова технология от IT сектора влияе на съдържателната страна на практическите ни занимания със студентите. Посредством науката, която правим влияем на технологичните и информатичните решения в цял свят.

Какво е необходимо да се промени, за да се подобри качеството на студентите и да има по-голяма реализация за иновативните технологични решения в страната?

Цялостна пренастройка за изучаване на алгоритми и IT технологии, математика и природни науки, като се стартира от началното училище. Тук изрично подчертаваме нуждата от целенасочена държавна политика, за да не отчитаме в по-далечна перспектива понижение в това традиционно силно за България направление. Необходими са повече пари и повече проекти в тази област, което ще благоприятства за привличане и работа на повече бъдещи специалисти.

Къде се намира Пловдив в технологично развитие спрямо други страни от света?

Високото равнище на научна работа на преподавателите в IT направлението във ФМИ е предпоставка за отличната подготовка на кадрите ни и тяхната конкурентоспособност на българския и международния пазар.

Какви стратегии сте обсъждали, за да подобрите IT пазара на кадри и как това влияе на компаниите?

Постоянно актуализиране на учебните планове на специалностите във факултета и на учебните програми по дисциплините. Разкриване на нови специалности. Включване на специалисти от бизнеса в процеса на обучение. Засилване на наукометричните показатели на преподавателите на ФМИ. Работа по научни и научно-образователни проекти в IT сферата. Голяма част от преподавателите ни участват едновременно в няколко проекта.

На каква възраст и какъв е стандартът на възнагражденията за IT специалистите?

Студентите на Факултета по математика и информатика на ПУ масово започват работа по специалността още по време на следването си. Възрастта им в преобладаващата си част е между 18 и 23 години. По последни данни на Рейтинговата система на висшите училища в България, заплащането на кадрите на ФМИ е по-високо от средното за Пловдив и региона с около 26%.

Какви са проблемите, които ограничават перспективите за развитие на технологични решения за малките и средните бизнеси?

Проблемите са много и най-вече високите цени на придобиване и поддържане на софтуера, както и високите заплати на кадрите в IT сектора.

Как виждате ситуацията на пазара на кадри в следващите 2 до 5 години?

Все по-трудна. Конкурентна и все по-изискваща и вдигаща летвата на очакванията както към кадрите, така и към фирмите. Няма как университетите да останат встрани от този процес, независимо от това дали са държавни или частни. Държавните университети са в конкуренция по отношение на кандидат-студентите и на финансирането си, което зависи все по-силно от Рейтинговата система на висшите училища в България. В тази ситуация се налага вземането на спешни мерки за поддържане високото равнище и непрекъснатото осъвременяване на обучението във връзка с нуждите на пазара на труда.

Интервюто проведе Атанас Нейчев

Четете още по темата „Другата технологична България“

 

Тагове: , , , , , ,
Author