27 февруари, 2024

„Човек трябва да работи, трябва да работи с цялата си душа, ум, сърце.“

акад. Любомир Чакалов

Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ е национална гимназия в София. Тя носи името на българския математик академик Любомир Чакалов.

НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” има повече от половинвековна история, изпълнена с безброй моменти на гордост и възхищение, които продължават и до днес. Гимназия, която изгражда у учениците качества, които им помагат да побеждават в живота, да следват смело мечтите си и да не се предават пред нищо и никого, когато един ден поемат по свой собствен път след завършването ѝ.

Учителите на НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” възпитават доброто у учениците, карайки ги да обичат все повече любимите си предмети и помагайки им да разгърнат изцяло потенциала, който имат.  Учат ги да развиват своите качества и умения, за да изградят един ден успешна кариера в областта, която са избрали да се потопят и да бъдат достоен пример за всички.

г-н Ушагелов, директор на НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”

Имаме честта и удоволствието да разговаряме с г-н Ивайло Ушагелов, директор на НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”. В интервю за DevStyleR той ни разказва повече за ролята на гимназията в живота на учениците, интереса на учениците към математиката, информационните технологии и природните науки. Споделя ни и за множеството награди и отличия, които печелят учениците от международни и национални олимпиади. По какъв начин ги мотивират, за да бъдат винаги победители и още много интересни теми, които ще прочетете в интервюто.

Г-н Ушагелов, бихте ли ни разказали повече за НПМГ “Акад. Л. Чакалов”?

НПМГ “Акад. Л. Чакалов” е с повече от половинвековна история. Другата година, живот и здраве, ще честваме 55 години от създаването на гимназията. Тя е емблематична не само за София, но и за България.

Първоначалната идея покрай създаването ѝ е била да бъде част от факултетите по специалностите математика, физика, химия и биология към Софийския университет. Тази традиция продължава и до днес. Идеята за създаването на НПМГ “Акад. Л. Чакалов” е била да се откриват, обучават и развиват таланти в областта на природните науки, математиката и информатиката.

Днес, ние продължаваме традицията и си сътрудничим с тези факултети. Във втори гимназиален етап, наши колеги по профилиращи предмети, разработват успоредно учебни програми с преподавателите към СУ. Избираемите модули по тези предмети се преподават и водят от преподаватели към факултетите. Всеки един предмет си има профилиращ предмет със своите избираеми модули и по този начин се осъществява връзката ни със Софийския университет.

Благодарение на това сътрудничество през последните няколко години почти закриваме цикъла с т. нар. вътрешни изпити, т.е. изпити, на които могат да се явят само зрелостниците на гимназията. Тоест това са кандидатстудентски изпити по математика, химия, биология, за съответните специалности на съответните факултети.

Какви предмети се изучават в НПМГ “Акад. Л. Чакалов”?

Националната природо-математическа гимназия е профилирана гимназия по своята същност и статут и изучаваме всички онези предмети, които са включени в учебния план, който е одобрен от МОН – български език и литература, чужди езици, математиката и информатиката, обществени науки (история, география, философия), природни науки (химия, физика, биология) и изкуства, сред които изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт. Това са задължителните предмети, които се учат във всяко едно училище.

Във втори гимназиален етап, отново учим по утвърдените учебни планове, но разликата е, че както в прогимназиален и първи гимназиален етап, ние имаме много допълнителни часове от избираемата и факултативната подготовка, с която нашите възпитаници получават по-задълбочени познания за предметите, с които искат да се развиват занапред. Например, учениците, които изучават математика имат допълнителни часове по математика и информатика.

Учениците, които изучават биология и химия имат допълнителни часове по биология и химия и т.н. Тези допълнителни часове са при учениците от първи гимназиален етап и за двете ни паралелки от прогимназиалния. В този случай всички тези часове част от избираемите и факултативните предмети, с които учениците искат да продължат своето образование след като завършат гимназия.

В седми клас във връзка с Националното външно оценяване подготовката по български език за седмокласниците е доста силна, като учениците отново имат допълнителни часове. Във втори гимназиален етап, т.е. за 11-ти клас, учениците имат допълнителни модули. Например при математиката сме заложили на приложната математика и математическия практикум. От физиката пък сме заложили на изследователската и приложна физика и т.н. При дванадесетокласниците е същият модул и това ни отличава от другите гимназии. Подготвяме учениците изключително силно за това, което предстои след гимназията.

Интересът към математиката и информационните технологии от страна на учениците нараства ли с времето или обратното? Какви са Вашите наблюдения?

Интересът към математиката и информатиката определено нараства. Доказателство за това са и баловете, които с всяка една изминала година се повишават. Повишава се интересът не само към математиката и информационните технологии, но и към природните науки и географията.

Участвате ли в олимпиади и състезания по програмиране и математика?

Участваме в олимпиади и състезания не само по математика и програмиране, но и в областта на природните науки. Това е наша традиция и продължаваме години наред да участваме в състезания, олимпиади, форуми, конференции както от страна на учениците, така и от страна на учителите.

Бихте ли ни споделили за постиженията на учениците по природни науки, математика, информатика, с които най-много се гордеете?

Толкова са много, че е възможно да пропусна някое от постиженията им. Наскоро учениците ни се върнаха с медали от Жаутиковската олимпиада по математика, физика и информатика. Малко преди това пък математиците ни се явиха на състезание в Южна Корея, Сеул, като отново се представиха отлично. Но това не е всичко. Имаме присъствие и на Международното състезание по природни науки в Индонезия, като един от учениците ни се върна с медал, а другите с грамоти за отлично представяне. Наистина постиженията ни са толкова много.

Как подготвяте учениците за състезанията по математика и информационни технологии?

Както вече казах, това, което ни отличава е, че ние използваме много от допълнителните часове в учебните планове, т.е. от факултативните и избираемите часове. От друга страна имаме специални школи по тези предмети – и по математика, и по информатика, и по природни науки, които се финансират по различни начини.

Някои са по национални програми, други са по Наредбата за приобщаващото образование и занимание по интереси – там колегите работят с нашите изявени ученици, осъществява се допълнителна подготовка. Няма значение кой ден от седмицата сме, в тези школи е пълно с наши ученици и там протича подготовката за състезания и олимпиади. И не на последно място, при по-големите ученици ключова роля играе и това, че много преподаватели от университета предават своите познания на тях.

Бихте ли споделили с кои университети си партнирате?

НПМГ “Акад. Л. Чакалов” си партнира със Софийския университет и факултетите към него – Физически факултет, Факултет по математика и информатика, Факултет по химия и фармация, Биологически факултет и Геолого-географския факултет.

Партньорството ни със Софийския университет е трайно и целенасочено. Има разработени учебни програми за профилиращите предмети във втори гимназиален етап. Тези програми целят устойчивост, за да можем да подпомогнем бъдещото кариерно развитие на учениците.

Следващото, което бих определил и като моя мечта, е да осъществим една идея, съвместна със СУ за признаване на кредити във висшето образование. Когато учениците, например по Аналитична химия, решат да продължат да следват тази специалност във Факултета по химия и фармация към СУ, да им бъдат признати съответните кредити и за сметка на това да изберат допълнителна избираема дисциплина, която да ги направи още по-добри в начинанието, в което те са избрали да се развиват.

Какъв подход използвате за мотивация на учениците, които са избрали да се развиват в сферата на математиката, информатиката, технологиите, природните науки?

При нас учат деца, които идват с много силна вътрешна лична мотивация. Да, това са ученици, като всички останали, които обичат и да играят с приятели и т.н., но ние имаме и много постижения в областта на спорта и изкуството. Децата тук изучават задълбочено и поезия и литература. Тоест не ги лишаваме от абсолютно нищо. Даваме и богато и разнообразно поле за изява, а вече всеки един от тях, според интереса си, избира в коя посока да започне да се развива.

Преди няколко дни имаше инициатива на ученическия съвет за литературно четене и писане на творби. Мога да ви кажа, че творбите, които нашите ученици написаха бяха наистина уникални.

Най-важното нещо е, че те имат своята вътрешна мотивация, възпитана от семейството и подкрепена от нас. Ние ги подкрепяме, колегите ги вдъхновяват в часовете си, а заедно и с вътрешната мотивация, това е ключът, който кара децата да искат да участват все повече в различни състезания и форуми.

Как разбирате, когато един ученик има нужните качества и умения, за да изгради успешна кариера в технологиите след време? И по какъв начин учителите го подкрепят?

Това е магията на учителската професия – учителят да може да усети детето, че има нужния потенциал. Това става по време на часовете, или по време на разговор с детето, или докато изпълнява дадена задача. Просто се вижда, че в това дете или тези деца има талант и този талант отново учителят знае как да го развие.

Каква е връзката ви с представители от технологичния бизнес у нас? Посещават ли вашето училище и имате ли съвместни проекти или колаборации с тях?

Компаниите от технологичния бизнес у нас посещават гимназията, за да представят възможностите за кариерно развитие в така бързо развиващия се сектор.

Представители от технологичния бизнес разговарят с учениците, които вече са кариерно ориентирани. След тези разговори се провежда събеседване или конкурс и те си избират стажанти, които продължават да работят летните месеци при тях. Всичко е съобразено съгласно законодателството на страната. Но бих казал, че този тип партньорство с бизнеса е по-скоро епизодичен.

Ако трябва да опишете учениците, които са избрали да се потопят в света на технологиите с три думи, какви биха били те?

Учениците на НПМГ “Акад. Л. Чакалов” са умни, креативни и целеустремени. Мога и още да допълня. Те са страхотни, инициативни, можещи, знаещи.

Страхотни ученици имаме и страхотни учители имаме, защото зад всеки един успял ученик стои учителят, който му е подал ръка. Учителят дава всичко от себе си, за да може да развие таланта, който ученикът притежава. Ученето е двустранен процес, при който и учителят и ученикът трябва не само да имат желанието, но и да положат необходимите усилия. И от двете страни.

Галерия


Кратка история на НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”

През септември 1964 г. по инициатива на Математическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ към 8 Средно политехническо училище – София се открива първата математическа паралелка в страната. Подготовката на учебните планове и обучението по математика се възлага на преподавателите от Математическия факултет на СУ. Две години по-късно – през 1966 г. за първи път е подписан статут на математическите паралелки, според който учениците с оценка над 5.00 биват приемани в Математическия факултет на СУ.

От 1968 г. математическите паралелки се обособяват в самостоятелна гимназия със засилено изучаване на математика.

В следващите три години се откриват три паралелки със засилено изучаване на физика, химия и биология към Физическия, Химическия и Биологическия факултет към СУ.

През 1983г. започва ново преустройство на образователната система в България и се откриват две нови паралелки – профили Биотехнологии и Науки за земята.

През 1992г. с учебните планове на базата на съществуващите вече паралелки се оформят профилите: „Математика и информатика“ (2 паралелки), „Физика“ (1 паралелка), „Химия“ (1 паралелка), „Биология и биотехнологии“ (2 паралелки) и „Науки за земята“ (1 паралелка).

За пръв път през 1993 г. по инициатива на Ректора на Софийския университет се изготвят Основни положения за съвместната работа на Софийския университет и Националната природо-математическа гимназия като асоциирано методическо звено.

Година по-късно – през 1994г., с решение на Академичния съвет на СУ „Климент Охридски“ НПМГ е призната за Природо-математически лицей на Софийския университет.


Гледайте Втори Епизод “ИТ Индустрията във Варна – Компании, Кариера, Бъдеще” от документалната поредица The BIG TECH на DevStyleR.

Следвайте ни във Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube.


Прочетете още:
1. Да си Говорим за Пари: Как да Инвестираме Парите си през 2024?
2. Мисията ни е Българската ИКТ Индустрия да е Водеща и на Световния Пазар
3. Екипът на CodeIT 2024 за Конкурса и Пътешествието в Света на Програмирането

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR