22 април, 2024

Г-жа Ивета Германова е директор на 122. ИОУ “Николай Лилиев”. Тя е завършила СУ “Свети Климент Охридски“, специалност “Начална училищна педагогика”. Притежава първа професионално-квалификационна степен. Г-жа Германова има 22 години трудов стаж в 136 ОУ ,,Любен Каравелов“, от които 14 години директор на училище, три години стаж като инспектор катедри и следдипломна квалификация във Факултета по педагогика на СУ ,,Свети Климент Охридски“

Близо 6 години е старши експерт в Регионалното управление на образованието София-град, първоначално като начален експерт, а в последствие като старши експерт по организация на средното образование. От 2018 година е директор на 122 ОУ ,,Николай Лилиев“

В интервю за DevStyleR г-жа Германова споделя повече за иновациите в 122. ИОУ “Николай Лилиев”. Разказва ни и за любовта, която учениците изпитват към технологиите, медалите и постиженията от национални състезания и олимпиади, които предизвикват неописуемо чувство на гордост у нея. Разкрива ни и защо 122.ИОУ е наричано още “стъкленото училището”, както и за това кога мисията на учителя е успешно изпълнена.


Какви предмети се изучават в 122. ИОУ “Николай Лилиев”?

Ние следваме учебния план, по който всички деца в България се обучават в основните училища. Тъй като имаме статут на иновативно училище, имаме предмети и учебни програми, които са одобрени от МОН – това са предметите по роботика и информационни технологии, роботика и приложно програмиране и дизайн и програмиране.

Учебните заведения придобиват статут на иновативно училище за четири години. Миналата година изтече първия етап от иновацията, която тогава въведохме от първи клас и по това време децата изучаваха основно роботика и приложно програмиране. А, знаете, че това е една изключително динамична сфера. Наложи се да променим учебния план, като се съобразихме с предложенията на целия екип от учители. В сферата на иновацията въведохме предметите, за които ви споделих по-горе.

Колко ученици в момента учат в училището?

Към настоящия момент са 636 ученици. Най-хубавото на нашето училище е това, че то е на едносменно обучение. Това дава възможност на всеки ученик от първи до пети клас да се подготвя в училище в следобедните часове. Може би и именно това прави училището предпочитано от родителите.

122. ИОУ “Николай Лилиев” е в списъка на иновативните училища у нас. Какво е необходимо, за да попаднете в такъв списък? Какви са изискванията и критериите? Кога едно училище е иновативно?

За да попаднеш в списъка на иновативните училища, трябва да кандидатстваш с иновация, която може да бъде в сферата на иновативните методи на преподаване, да включва нов учебен предмет, както е в нашия случай, или в сферата на управлението. Моето мнение е малко по-различно. Може би, защото при нас иновацията е във всички класове и във всички паралелки от първи до седми клас. И смятам, че ние наистина сме иновативно училище, защото с иновацията е обхванат целият учебен процес. За да придобие едно училище статут на иновативно, трябва да предложи иновация. След като подаде своите проектни предложения през януари, през лятото Министерски съвет излиза с постановление, в което утвърждава списъка с иновативните училища. За да станем ние иновативно училище, тъй като въвеждаме нов учебен предмет, разработихме цяла система за въвеждането му, както вече ви казах, поетапно.

Обучението ни е по-специализирано и заради това, че вече сме доста оборудвани с техниката, която е необходима. Важна роля играят и преподавателите, защото няма как да правиш иновация, без да имаш необходимите хора. Знаете колко е трудно да си намериш информатик, който да работи в училище.

Ние сме партньори с Факултета по Математика и информационни технологии към СУ и техни студенти идват и работят при нас. Заместник-директорът на 122. ИОУ “Николай Лилиев” е един такъв пример. Въпреки крехките си години, той е изключително амбициозен. И се справяме изключително добре с иновациите.

С какво се отличава 122. ИОУ “Николай Лилиев”?

Иновацията при нас е във всички паралелки – от първи клас до седми клас. От шест години съм директор на училището, а преди това работих в Регионалното управление на образованието. Преди това бях директор 14 години. Може би целият опит, който имам, ми помогна да направя добър анализ на училищната мрежа в район Лозенец и да разбера от какво има нужда училището, защото тогава бяха около 400 деца. Сега капацитетът е запълнен, защото родителите оцениха цялата тази промяна, която се случи в училището.

Знаете, че днес, каквото и да правите, е необходимо да може да работите с технологиите. По време на пандемията се опитахме да обърнем цялата тази неприятна ситуация в наша полза. Кандидатствахме по различни национални програми и проекти, за да се сдобием с техника и, когато децата се върнаха в училище, да прекрачат прага на едно съвременно училище с модерни технологии.
Бих казала, спокойно бих казала, че сме едно наистина съвременно оборудвано училище.

Вие споменавате и за актуализирани учебни програми от средата на миналата година. Бихте ли споделили повече за тях? Какво включват те?

В първи клас децата, които изучават роботика и информационни технологии се занимават с програмиране без компютър. Управляват образователни роботи Фотони, които видяхме в Полша, когато бяхме на Еразъм и за огромно щастие успяхме да се сдобием с тях, за да може и нашите деца да ги използват. Запознават се и с компютърните системи. За някои от учениците това може да бъде и първото запознаване с технологиите. Използваме игровия подход. Децата се забавляват, докато учат. Особено, управлявайки нашите роботчета, фотоните, които са толкова мили. Те приличат на кученца, на които, ако ги погалиш, ушенцата им стават дори розови, ако постигнеш целта. Като те програмират тяхното движение върху килимчета, които представляват градска среда и в зависимост от задачата, нещо друго. Децата от втори до четвърти клас използват Lego Duplo комплекти. Програмират с Мicro:bit, Minecraft Education. На тази възраст учениците вече могат да се ангажират и с по-сложни задачи. Да се запознаят с базови концепции на програмирането. Интерактивните уроци, които правим, понякога и съвместно с децата, с помощта на метода “Обърната класна стая”, когато се включат и различни роботи и програми, това може да пробуди в тях още по-голям интерес към технологиите

Учениците от пети до седми клас, които учат дизайн и програмиране, създават 2 и 3D дизайн с програмата Canva. Могат да създават уебсайтове.

Бихте ли ни споделили повече и за Вашия STEM център. Какви предмети се изучават? Как го приемат децата?

Нашият STEM център се превърна в едно прекрасно място, което преди хората знаеха като стара работилница. Да, сега отново е работилница, но много по-освежена и модерна. В нея учениците работят основно с лего роботите. Има компютърен кабинет и зала, в която най-често се провеждат бинарни уроци. Имаме и кабинети с виртуална реалност и децата с огромно желание очакват тези часове. Също така изпитват особен интерес към хуманитарния робот. Заедно с учителите се опитваме да се възползваме максимално от техниката, с която разполагаме, като по този начин това не само би онагледило учебния процес, но и би допринесло за повишаване на интереса на децата към това, което учат.

Имате ли специален подход на преподаване, за да усвои ученикът по-добре даден материал?

Ние познаваме нашите ученици. Познаваме техните интереси. Учителите много често си споделят, обменят идеи какво работи. Провеждаме STEM уроци, за които ви споделих. При бинарните уроци, даваме възможност на нашите учители, които са свободни в дадения час, да присъстват на тях. Това е много мотивиращо. От една страна, е мобилизиращо за учителя, който ще изнася урока, или учителите. Всичко, което правим, което е различно и по-въздействащо в образователен смисъл, и в името на тези деца е изключително мотивиращо и придава смисъл на нашата професия.

Какви извънкласни дейности имате? Бихте ли ги изброили и каква е тяхната предназначеност?

Има два вида занимания по интереси. Едните се провеждат от нашите учители и са безплатни за децата – “Клуба по художествена гимнастика”, “Спорт и здраве”, “Спортни игри”, “Света на математиката”, “Ние, четящите и творящите”, “Театрално студио – игра на сцена”, “Сръчковците”, “Математически приключения”, “Екология и математика”, “Изкуство и математика”, “Ключ към знанието”, “Математика в природата”, “Испански език”, “Уверени в Интернет пространството”, “Основи на програмирането с Java”, “Дигитален свят”. Дейностите ни са изключително разнообразни, наблягаме и на спорта. Имаме и външни занимания по интереси – „Креативна математика”, Философия с деца”, “Философски дебати”, “Състезателна математика”, “Английски език”, “Балет”, “Народни танци”, “Изправителна гимнастика с MTV и хип хоп танци”, “Приложни изкуства”, “Шах”, “Клуб по таекуондо“.

Тези дейности са идеалният начин да откриеш своето място в училище.

Вашите ученици явяват ли се на конкурси и състезания? Ако да, бихте ли споделили кои?

Нашите деца имат изключително състезателен дух. Много съм горда, когато в училището пристигне цял плик с медали и награди. Учениците ни наблягат на националните олимпиади. Участваме в Националната олимпиада по математика, Националната олимпиада по информационни технологии, Националното състезание по компютърно моделиране, както и в останалите предмети – география, история, български език, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование. Мога да изброявам още много олимпиади и състезания, те са безкрай.

Какво е нивото на технологичното образование у нас и какво е нужно да се направи, за да се подобри качеството?

Вярвам, че сега чрез Националната програма за изграждане на STEM центрове, където всяко училище ще има възможност да изгради STEM кабинети и STEM центрове, както и високотехнологични кабинети, за които очакваме всеки момент финансиране, че това наистина ще създаде една по-модерна училищна среда. Има училища, в които все още се разчита само на мултимедията. Всяко едно училище може да се превърне в по-модерно, стига училищното ръководство да е амбицирано. Тази година изградихме и два хуманитарни кабинета, така че, постепенно човек, ако следва своите цели и иска да предложи една наистина съвременна среда за обучение на децата, има възможност да го направи.

На какво най-много държите в процеса на обучение?

Знаете ли на какво? Когато виждам, че след като приключат учебните часове децата не бързат да си тръгнат, а остават и го правят с удоволствие. Това, че те обичат училището си. Много е важно децата да се чувстват добре. Средата да е приятна и те да искат да са там. Имаме кът за четене, в който те много обичат да остават. Децата не искат да си тръгват от училище и това им харесва. Гордеят се с това, че учат в 122-ро училище. И, да, има и изключения, разбира се, но щеше да е нереално да не е така, но когато по-голямата част от децата са щастливи, когато родителите също са спокойни къде са децата им, мисля, че нашата задача е изпълнена.

Как възприемат учениците технологиите и всичко, свързано покрай тях? Според Вашите наблюдения коя е най-интересната част за тях?

За по-малките ученици най-интересна им е работата с роботите. По-големите пък срещат предизвикателство със създаването на сайт. Много добре работим с ученическия съвет, който е един огромен генератор на идеи.

На Коледния базар миналата година, който е традиционен за нас и който се провежда в близкия мол до училището, който ни подкрепя вече трета година, като ни дава безплатен щанд, представяме нещата, които децата са изобретили, съвместно с родителите. Традиционно участваме и в една кауза, която учениците са избрали в подкрепа на Майчин дом. Учениците на 122. ИОУ съчетават полезното с приятното и в същото време с благородното.

Кариера в технологиите – коя е най-подходящата възраст, според Вас, в която е добре да се ориентираме за кариера?

Обучението, което ние прилагаме на децата е нещо, което с всеки ден става все по-необходимо в живота. Всяка една професия изисква да имаш познания по технологиите. Това, което ние правим подпомага техния избор къде искат да отидат. При нас е много засилено обучението и по Английски език. Независимо къде учениците искат да продължат своето образование, дали в ТУЕС, или в Математическата гимназия, най-важно е да имат стабилна основа.

Каква е ролята на родителя в този случай? Колко силно влияе на решението на детето?

Колкото и да е добро училището, вярвам, че семейството е на първо място. А, от друга страна много от родителите, които идват и записват децата си при нас, казват: „Аз съм в сферата на информационните технологии”, което означава, че пък те, от своя страна преценяват, че е добре детето им да продължи тяхната професия. Ние сме облагодетелствано училище. За родителите образованието е ценност. Те уважават мнението на своите деца и ги подкрепят. Искрено пожелавам повече деца в България да имат такива подкрепящи семейства.

22 ИОУ. “Николай Лилиев” е по-известно като “стъкленото училище”. Защо го наричат по този начин? Има ли история, която да стои зад това?

Знаете, че теренът, на който се намира училището е доста стръмен. Построяването на сградата е било истинско предизвикателство през 60-те години на миналия век. До ден днешен УАСГ – Университетът по архитектура, строителство и геодезия водят свои студенти и наблюдават начина на строене на училището. Стъклено е, защото има страшно много прозорци и влиза много светлина в него.

Ако минете покрай сградата, може да забележите как физкултурният салон, който преминава над пътя, се крепи на една-единствена колона и много често родителите ни питат дали е достатъчно стабилно. Периодично училището ни се проверява от инспекция, за да може да гарантираме на 100 % сигурността на децата.

В момента, в процес на строене е Спортният балон, за който кандидатствахме и МОН отпуснаха средства. Това е доста солидна конструкция, а, в която децата ще могат да играят и да спортуват. И от прозорците на стъкленото училище да виждат красотата на дърветата, които са отвън. Имаме класни стаи, в които като влезете, понеже прозорците са до долу, сякаш децата стоят между дърветата, които се виждат. Друга история, която бих могла да споделя за училището е, че в него е сниман емблематичния за България филм „Таралежите се раждат без бодли“.

Какво бихте искали да кажете на родителите и техните деца, които са избрали в ИОУ “Николай Лилиев?

Бих искала родителите да вярват повече в нас и да бъдат сигурни, че ние искаме най-доброто за техните деца. Да ни споделят повече и заедно да вървим напред.

На всички прекрасни ученици бих искала да кажа да продължават да посещават училището, дори и когато го завършат. Имаме традиция в края на седми клас децата да пускат балони в небето. Пъстри и шарени. И всеки поема по своя път. Въпреки това, този път понякога ги връща при нас. Виждам с какво умиление учителите се радват на успехите им. Как споделяме техния напредък и се колкото силно се гордеем с тях като наши деца.


ГАЛЕРИЯ


Гледайте Втори Епизод “ИТ Индустрията във Варна – Компании, Кариера, Бъдеще” от документалната поредица The BIG TECH на DevStyleR.


Прочетете още:
1. В Програмния Код Има Изкуство, Винаги Търся Красотата
2. Във Всяка Една Сфера Има Частица от Красотата на Математиката
3. Христо Иванов: Приложения за телефон – това е бъдещето


Следвайте ни във FacebookInstagramLinkedIn и YouTube.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR