21 януари, 2022

Екипът от психолози и психотерапевти на hOUR THERAPY провежда анонимна анкета сред работещите в български компании от всички икономически сектори на тема “Емоционално и психично здраве на работното място”.

Целта на въпросника е да проучи какви фактори се намесват в работния процес, доколко те повлияват на благосъстоянието и ефективността на работното място и доколко компаниите подпомагат психичното здраве на хората в екипите, като част от политиките им да осигурят продуктивен работен процес.

Попълването на анкетата не изисква предоставяне на лична информация.

Доклад с данни и анализ от проучването ще бъде изготвен през месец декември, когато ще бъдат обявени и резултатите.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
img alt
img alt