24 април, 2024

Стамен Кочков е професионалист с повече от 20 години опит в софтуерната индустрия. Бил е вицепрезидент за Core Platform Java Technologies в SAP Labs Bulgaria и член на разширения лидерски екип на SAP с членове на ръководни длъжности в компанията по целия свят. Създава и развива екипи с над 130 специалисти в компанията. В периода 2014-2018 г. е Председател на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), а до днес е член на Управителния съвет, като отговаря за дейността на асоциацията в сферата на образованието. От 2019 е ръководител на високотехнологичния център за развойна дейност Lidl Digital.

Г-н Кочков, минаха вече малко над 2 години, откакто Lidl Digital създаде развоен център в България. Каква е вашата равносметка за този период – какво постигнахте и кои бяха най-големите предизвикателства? 

Успешни 2 години! Това, което постигнахме, е, че имаме силен екип, с висок дух и с много високо ниво на експертиза. Много е важно, че успяхме да се докажем пред нашите партньори и колеги – както тук, така и в чужбина, като професионалисти с най-високо качество на знанията и уменията. Показахме, че можем да учим бързо, че завършваме задачите в срок и че държим на качеството.

Основните предизвикателства, които обаче за нас са повече стимули, бяха свързани с придобиването на експертиза по бизнес процесите на Lidl Digital. И както при всяко начало, трябваше да създаваме и оптимизираме работни процеси, стандарти и добри практики.

Разкажете ни малко повече за Lidl Digital в световен план?

Мисията на Lidl Digital е да изгради, развива и реализира e-commerce бизнеса на Lidl, който е лидерът в ритейл индустрията в Европа. Историята започва преди повече от 10 години с първия онлайн магазин на Lidl в Германия. С течение на времето проектът се превръща в интернационален и онлайн магазини са отворени също в Испания, Белгия, Холандия, Чехия, а миналата година в Полша и Словакия. Добавени са и други онлайн услуги – портал за пътувания, поръчка на цветя, снимки и др. В момента различните онлайн услуги се предлагат в повече от 10 страни. Развитието и имплементацията на дигиталните услуги също расте и се интернационализира с растежа на онлайн бизнеса. В момента R&D центрове има в 5 локации – в централата в Хайлброн, Берлин, Барселона, Букурещ и София. Общо служителите на Lidl Digital са вече около 3000 и това е едно модерно, бързо развиващо се високотехнологично направление.

Какви бяха причините от Lidl да изберат именно България за откриването на ИТ центъра и по-важното, оправдаваме ли очакванията към момента? 

Първата причина е компетентността и експертизата на специалистите в България, както и репутацията на нашата страна като регионален IT център със специалисти на конкурентно ниво в глобален мащаб. Най-важната битка в момента е битката за таланти. Тази ситуация на пазара на работна ръка принуждава всички развиващи се бизнеси да търсят специалисти в глобален мащаб. IT професиите по същество са конвертируеми и без географски/национални ограничения.

България в последните години набира все повече разпознаваемост и признание като един от основните играчи в Европа (и не само) на пазара за ИТ таланти. И както стана дума по-горе, ние оправдахме и даже надминахме очакванията за качеството на нашите професионалисти.

На второ място благоприятната, засега, финансова постановка – сравнително ниски данъци и плосък корпоративен данък. Казвам засега, защото в последните години прогресивно нараства  максималният осигурителен праг (МОП) и съответно осигуровките, заплащани от работодател и служител. В IT индустрията, както и други такива с висока добавена стойност, един от основните разходи е за персонал. Съответно вдигането на МОП и осигуровките и/или данъците за доходите водят или до вдигане на разходите на работодателите, или до намаляване на нетните доходи на служителите. В първия случай има отдръпване на инвестициите, а във втория може пак да се върнем към негативната тенденция на изтичане на квалифицирани кадри извън страната. С вдигането на стандарта на специалистите в много индустрии през последните години значително беше намаляло „изтичането на мозъци“ и даже имаше обратна тенденция на значителен брой завръщащи се колеги – не трябва да се пречи на този процес.

Какви са предимствата и недостатъците от това да си част от толкова голяма международна структура? 

Предимствата са много. Както стана дума, ние сме част от интернационален екип, което дава възможност за обмяна на опит на глобално ниво и досег с други култури.  Дава възможност за ползване на значителен ресурс – и материален, и като база от знания. Последното е много ценно за нашите служители и ги обогатява и развива постоянно. По-голямата структура дава възможност и за развиване на по-големи и амбициозни проекти и инициативи. Не на последно място, дава и повече възможности и посоки за развитие на нашите служители както вертикално в йерархията, така и хоризонтално – различни роли и отговорности.

Недостатъци? Какви недостатъци? 😊 Единственото, за което се сещам, е необходимостта от повече комуникация и съгласуване на решения. Но за сметка на това, решенията са по-добре обмислени и по-устойчиви, поради което не мога да го определя като недостатък.

Какъв е принципът на работа между българския офис на Lidl Digital и останалите офиси по света? 

Ако трябва да се спра на един, това е равнопоставеност в отговорностите и взимането на решения. Тази равнопоставеност е от изключителна важност за мотивацията и ангажираността на нашите служители, защото, отново наблягам – ние сме R&D център, а не само изпълнители на услуги и задачи. От нас се очаква активно да допринасяме добавена стойност към развитието и оптимизирането на софтуерните продукти, както и да поддържаме високото качество на услугите по имплементация и поддръжка. И ние покриваме тези очаквания на 120%.

За кои страни българският екип разработва решения? 

Плановете са във всички страни, в които оперира Lidl – а те понастоящем са 30, да се имплементира едно e-commerce решение. Т.е. онлайн бизнесът във всички страни използва един продукт и съответно разработчиците от всички развойни центрове работят заедно по този продукт. Както споменах, развойните центрове са равнопоставени като отговорности и роли и няма специализация по страни. Lidl Digital, като единна организация, разработва глобално и стандартизирано решение.

По какви проекти работите в момента?

Ние работим с Agile процеси и съответно не говорим за проекти, а за продукти. Разбили сме цялостното решение на над 50 продукта и съответно за всеки имаме продуктов екип с  Product owner и Agile coach. Но нека да дам конкретен пример по какво работиха в последните месеци нашите продуктовите екипи със SAP EWM експертиза. Става дума за най-големия ни досега дистрибуционен склад, разположен във Венло, Нидерландия, с площ от 110 000 m², построен спрямо съвременни концепции и зелени технологии. Соларни панели, генериращи 13.1 Мегавата енергия, поставят сградата на първо място в Европа по капацитет енергия, генериран от един покрив. Оптималното логистично обслужване на входящи и изходящи  стоки гарантира успешното разрастване на онлайн търговията на Lidl. Във Венло се грижим за приемането на стоки от цял свят и разпределянето им до други дистрибуционни складове. Всичко това допринася за сложна системна интеграция в SAP ERP, EWM  и заедно с останалите системи и процеси в Lidl Digital. Предизвикателствата в проекта не спират и до днес, започвайки от началото на 2019 и спазвайки твърдия краен срок за стартиране през септември, подсигурявайки поръчките на милионите клиенти през коледния сезон и най-вече, разчитайки на високо квалифицираните ни колеги от екипа ни в София. След успешния коледен сезон специалистите ни се фокусират върху успешното приключване на германската финансова година, оптимизирането на процеси и оправяне на дефекти в системата. Agile методологиите, които ползваме в продуктово структурираната ни организация, доказаха, че е възможно бързото доставяне на промени във високо интегрираната SAP среда.

Какви са предизвикателствата от това да разработваш решения/проекти за чужди пазари и страни? 

Вече стана дума, че оптимизираме решението и усилията, като имплементираме един стандартен продукт, по-технически използваме една code-линия, в която развиваме продукта. Все пак има и особености и реалности, с които трябва да се съобразяваме. Например, всяка страна има законодателни особености и предпочитани начини за разплащане и доставка. Същевременно е много по-оптимално – и като разходи, и като усилия, да разработваш и поддържаш едно общо решение, а не 30-40 различни за всяка държава. Противоречието между двете води до иновативни технологични и архитектурни решения. Имаме различни настройки и добавени решения за всяка страна поотделно и можем динамично да „switch-ваме“ в зависимост от особеностите в страната.

Достатъчно конкурентоспособни ли са българските ИТ специалисти в сравнение с чуждестранните си колеги или има още много какво да учим? 

С риск да се повторя и потретя – да, нашите специалисти са напълно и повече от достатъчно конкурентоспособни. Основната причина да го има центъра на Lidl Digital в България е точно тази. И не сме само ние, които го признаваме, но както се вижда и от инвестициите в последните 20 години както български, така и чуждестранни.

Относно втората част на въпроса – винаги има какво да се учи. Всъщност, ако спрем да се учим, няма и да сме конкурентоспособни. Затова и нашите екипи са „гладни“ за знания и отделяме от работното време специално за това. Ако трябва да генерализирам, в днешния свят нагласата за учене през целия живот трябва да се залага още от ранна детска възраст, иначе няма как да сме пригодни за реалността, която ни заобикаля.

А погледнато в по-широк план, според вас успяваме ли да убедим света, че България е добро място за развитие на ИТ бизнес и откриването на подобни високотехнологични центрове като Lidl Digital?

Очевидно успяваме. Всички големи консултантски компании ни препоръчват като хъб за квалифицирани таланти. Lidl също не е отворил R&D центъра си Lidl Digital само на база на успешния Retail бизнес. Направено е съответното детайлно проучване, подкрепено с факти и цифри, за да се вземе адекватно решение.

В подкрепа на това, че България е отлично място за развитие на ИТ бизнес, ще цитирам данни и цифри от ежегодното проучване на БАСКОМ, BASSCOM Barometer (https://basscom.org/publications), което вече се прави повече от 10 години.

Нека да погледнем скоростта, с която расте индустрията. За да стане софтуерната индустрия милиардна (1 милиард лв. приход), й трябваха 21 години (2012-та), за 2 милиарда – 4 години (2016-та), а за 3 млрд. едва 2 години (2018-та).

Като дял от БВП, за 7 години се е удвоил процентът – от 1,6% през 2013, до 3,4% през 2019. Този растеж е много по-бърз от средния растеж на БВП на държавата.

Данъците, с които сме допринесли към хазната за 2018, са 731 млн. лв и 6% от социалните и здравни фондове на страната са от тези данъци, докато като работна сила сме 1%.

И това е само за софтуерната индустрия. Ако включим и другите високотехнологични ИТ сектори, цифрите са в пъти повече.

Всичко това показва, че България е място, където ИТ бизнесът се развива експоненциално и броят на високотехнологичните центрова като Lidl Digital само ще расте.

Предвид колко конкурентен е ИТ секторът в България, как успявате да привлечете нужните кадри? 

Търсим и привличаме хора, които имат желание да се развиват и да работят по тези проекти, използвайки най-новите технологии на пазара по последни тенденции в процесите за разработка. Използваме ефективни и ефикасни процеси и практики като Agile (Scrum в частност). Възползваме се от гъвкавостта и делегираните отговорности, които те предоставят на продуктовите екипи. Участваме в целия технологичен stack на онлайн търговията.  Във frontend частта на магазина работим с модерни технологии като Vue.js, JavaScript, Microservices, Java 8+, SAP Hybris, минавайки през middleware и стигайки до backend-a, където инструментите ни са основно SAP базирани – S/4HANA, SAP Retail, EWM, ABAP. И всичко това в момента трансформираме към microservices, работещи върху Google Cloud Platform (GCP). Наблягаме и на качеството и тестването, като залагаме на опитен екип от QA-и, които покриват целия спектър на функционално и автоматизирано тестване. Профилите и функциите, които центърът има, търси и развива, са в пълния спектър на софтуерното продуктово развитие – бизнес анализатори, консултанти, софтуерни разработчици, frontend разработчици, Ops, Devops, QA-и и т.н.

Не на последно място, трябва да се каже, че предлагаме прекрасни и конкурентни условия и имаме супер модерен офис в една от най-добрите локации в София – Бизнес парк София.

Lidl Digital помага и активно участва в подготовката на следващото поколение ИТ специалисти в програмата за професия „Приложен програмист“ в професионалните гимназии и центрове. Чудесен пример на симбиоза между държава и бизнес, финансиран от държавата, а учебните програми са разработени от бизнеса, както и осигуряването на работните практики и стажове в компаниите, в реална работна среда. В добавка стартирахме и собствена академия на Lidl Digital, в която със собствена програма, преподавана от колегите с богат опит, ще подготвяме вътрешно кадри с фокусирано знание по нашите проекти и модерни технологии.

Миналата година Lidl Digital стана член на БАСКОМ – според вас, какви са предизвикателствата и възможностите пред ИТ индустрията у нас и къде виждате ролята на Lidl Digital? 

Част от ДНК-то на БАСКОМ е да се работи за общия просперитет на страната ни. Съответно всички компании в бранша, които искат да работят за тази цел, както и да защитават общия бизнес интерес, са добре дошли. Lidl Digital е вече 2 години на българския пазар и е част от голяма международна структура с доказана репутация и лидер в индустрията. Вписваме се в културата на БАСКОМ, защото при нас работят хора, които са се доказали като професионалисти с голям опит и които искат, и могат да допринесат за развитието на екосистемата. Вярваме, че трябва да обединим усилия, за да можем да постигнем повече положителни промени. В добавка, ние в Lidl Digital като екип, можем да допринесем с уникална комбинация от технологична и бизнес експертиза в полето на e-Commerce и Retail бизнеса – изключително динамична, изпълнена с предизвикателства и експоненциално развиваща се ниша.

Какви са вашите прогнози за развитието на онлайн търговията в световен план и у нас? 

Няма нужда аз да прогнозирам – има достатъчно статистика и проучвания по въпроса. И двете показват едно и също – успешно минало и светло бъдеще.

За 2019 приходите от Retail e-Commerce са около 3,5 трилиона USD, като до 2023 се очаква да се удвоят. В развитите страни като USA от 2010 до 2019 процентът на продажби онлайн е скочил от 4% на 10,5% (eMarketer, 2019).

А какви са целите, които си поставяте с Lidl Digital и следващите успехи, които искате да постигнете?

Амбициозни 😊 В момента сме 65 човека и продължаваме да растем, за да можем да отговорим на нуждите на компанията. Водещо за нас не е количеството, а качеството на нашите специалисти. Стремим се да бъдем в крак с динамиката на електронната търговия и поддържаме високи критерии в процеса на наемане. Въпросът не е просто да запълним позициите, а да изградим силен и устойчив екип, в който всеки се чувства на мястото си; екип, който работи в синхрон и с висок професионализъм. Например, много важни членове на нашия екип са agile коучовете, които са като диригенти в един оркестър, помагайки на хората в екипа да постигнат консенсус, да останат фокусирани в задачите и да подхождат творчески към тях.

Стана вече дума за предизвикателните и амбициозни проекти, съответно успехите, към които се стремим, са още по-амбициозни, целта ни е да станем най-големият онлайн discounter в Европа в близко бъдеще. Готови сме за този upgrade!

Тагове: , , , , , ,