20 юни, 2024

Валентина Танева е съветник на президента по образование, наука и иновации. Заемаща тази позиция, тя ни разказва за инициативите на президентството и достигаме до заключението, че технологичната промяна в България е вече в ход. 

Как бихте определили нивото на образование в IT специалностите и кое бихте казали, че преобладава обучението в държавните университети или в частните?

Моите наблюдения сочат, че в България нивото на образование и обучение /тук визирам практическата част/, особено в  IT специалностите, е изключително високо. Например победителите в президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“, отличени от 2003 г. досега, са преимуществено възпитаници на държавните ни университети. Сега те ръководят научните звена на световни гиганти в IT сферата и смея да твърдя, че имат забележителни, изключителни разработки, в голямата им част споделени чрез отворен код с общността на работещите в сферата на компютърните науки.

През последните години сме свидетели и на бърз растеж на частните образователни инициативи. Това се дължи най-вече на гъвкавостта и бързата адаптация спрямо актуалните тенденции в областта. Мисля, че трябва да се отдаде дължимото също на интензивните и ефективни програми за подготовка на възпитаниците им.

По какъв начин Президентството подпомага IT индустрията в България?

Развитието на дигиталните технологии е важна тема, включена в приоритетите за развитие на българската индустрия. По време на официални и работни посещения в различни страни по света, в делегацията, придружаваща държавния глава винаги присъстват, поканени от президентството, представители на българския бизнес. За президента Румен Радев е важно на международната сцена да се акцентира на успешните български компании. Успешното развитие на сектора на информационните технологии е нещо, с което България се гордее. 

Паралелно с това, държавният глава подкрепя и насърчава различни инициативи, които подпомагат развитието на дигиталните умения и компетенции на българските младежи, например инициативите на СофтУни, състезанието по програмиране “CodeIt” и Международните турнири по информатика, състезателно програмиране, роботика и информационни технологии, Наградите на БАИТ, ЕВРИКА и Иновации Бг, както и успехите на младите ни таланти в различни конкурси и състезания, свързани с дигиталните технологии – например победителите в конкурса на НАСА за проектиране на космически колонии.

Както вече отбелязах, от 2003 г. президентската институция ежегодно организира конкурс за млади учени, работещи в областта на компютърните науки Награда „Джон Атанасов“. С тази успешна инициатива, поета и надграждана от институцията, държавният глава отдава необходимото признание за постиженията на българските учени именно в областта на информационните и комуникационни технологии. Това, което прави силно впечатление във всяко издание на конкурса, е фактът, че въпреки избора на много млади учени да продължат своето развитие в различни страни по света и независимо от водещите им позиции там, те остават свързани с България. Активно работят със своите колеги в България за решаване на предизвикателствата, пред които всички ние като граждани сме изправени. Техните успехи са част  от високите постижения, с които ние българите се гордеем.

По какъв начин IT индустрията подпомага Президентството и неговата работа?

По инициатива на президента Румен Радев бе създаден проект за Център за развитие на таланти в областта на високите технологии. Президентската институция споделя убеждението, че такъв Център ще бъде притегателно място за развитие на таланти. А съвместната работа по този проект е изключително добър пример как институции и бизнес могат да работят заедно, когато са обединени от обща цел.

С активна подкрепа от страна на иновативни стартиращи компании, както и на Българската стартъп асоциация, този проект бе представен по време на държавно посещение на президента в  чужбина, където срещна голям интерес. 

Какво отличава България като иновативна и технологично напреднала и къде се намираме спрямо останалите държави? 

Днешният свят е изключително динамичен. Променя се със скорост, реципрочна на бързото развитие на технологиите. България и специалистите, които се формират и работят тук, са водещи в най-съвременните авангардни и иновативни технологии като изкуствен интелект, невронни мрежи, биотехнологии, роботика, блокчейн и др.

Изготвянето на подходящите политики за насърчаване на развитието на тези иновативни сектори на икономиката е необходимост от първи ред/ранг, която държавата трябва да удовлетвори. Сега. Защото сме свидетели как по-малки от нас страни въвеждат политики, стимулиращи иновациите и новите технологии, и привличат множество новосъздаващи се технологични компании. 

В началото започнахме с университетското образование, но няма как да не се изтъкне, че България продължава да е световен лидер в олимпиадите по математика, информатика и физика. В последните години отборите ни по химия, биология и астрофизика също се представят отлично в международните олимпиади. Златните медали от олимпиади вдъхват гордост и оптимизъм, че в България се расте и се развива поколение на знанието, което ще е подготвено за утрешния ден. 

Президентската институция вярва, че България има необходимия потенциал от учени и професионалисти в области като изкуствен интелект, биотехнологии, роботика, безпилотни самолети, блокчейн и редица други. Именно този потенциал може и трябва да бъде използван за решаване на проблемите, които стоят пред държавата и обществото.

В кои насоки може нашата страна да се подобри чрез информационните технологии?

Развитието и внедряването на технологиите прави скъпите и сложни сега процеси и услуги да станат по-евтини и лесни. В момента ние с Вас сме съвременници на 4-та технологична революция. Важно е всички сфери на живота ни да са в крак с нея, да не изостават встрани. Внедряването на информационните технологии ще оптимизира много процеси и ще подобри услугите, предоставяни от държавата и общините. Образованието, здравеопазването, административните услуги, ефективното взаимодействие граждани-държава-община, както и електронното гласуване са сред водещите сектори, където можем да бъдем свидетели на по-смело внедряване на информационните технологии.

Бихте ли дали примери за иновации, които са в разработка и предстоят в близко бъдеще? По какъв начин те ще бъдат от полза?

В България се развиват множество иновативни компании, в това число и стартъпи, с потенциал да станат световен лидер в своята област. Президентската институция е запозната с успешното  развитие на проекти и компании, занимаващи се с биотехнологии, лазери от ново поколение, роботика, изкуствен интелект, управление на безпилотни самолети и др. 

Успехът на всяка една от тези компании ще бъде успех за българската иновативна екосистема и за бизнеса, като цяло. Ще позиционира още по-добре страната ни на картата на местата за стартиране и развитие на иновативен бизнес. 

Как виждате ситуацията на пазара на кадри в следващите 5 години?

Трансформацията на пазара на труда е вече в ход. Динамиката на процесите на въвеждане на нови технологии налага още отсега да започнем да се готвим за изискванията пред бъдещите професии. Все повече дейности ще бъдат автоматизирани и мисля, че креативни хора с по-широк профил ще могат да се впишат по-лесно. Естествено, при фундаменталните научни дисциплини ще продължават да се търсят хора с тясно профилиране и много задълбочени знания. 

Усвояването на нови знания и компетенции през целия професионален път на отделния човек е ключово за по-лесната му реализация на пазара на труда. Затова създаването на подходящи условия и алтернативи за развитие на кадрите, чиито професии изискват високи дигитални умения, е необходимо условие за удовлетворяване на пазара на труда в следващите години. 

Интервюто проведе Пламен Михайлов

Четете още по темата “Пазарът на ИТ кадри от А до Я”

 

 

Тагове: , , , , , , , ,
Author