1 декември, 2022

Ахинора Младенова, HR, Know-How & Quality Lead, B EYE

Employer Branding-ът се базира на микса от визията, мисията, ценностите, културата и целите на компанията. За да бъде успешен, е необходима добра стратегия, актуализирана на годишна база; идентифициране и разбиране на целевите групи и правилна комуникация с тях, което ще рече, че посланията, които компанията отправя, трябва да са базирани на горепосочения микс, ако са, ще достигнат до правилните хора и обратното. Що се отнася до целевите групи, традиционно водещата целева група е тази на настоящите служители на компанията, които ако са част от създаването, развитието и/или надграждането на микса от визията, мисията, ценностите, културата и целите на компанията, го приемат за свой и се превръщат в най-добрите „амбасадори“ на компанията като работодател, каквито са и служителите на
B EYE.“

Тагове: , , , , ,
Author