18 май, 2024

През последните пет години нуждата и интересът към изследване на възнагражденията се засилва изключително много. От 2013 година насам участниците в Проучването на Мърсър се увеличиха тройно – през 2013 г. те бяха 117 компании, докато през 2019 г. данни в проекта подадоха данни 362 фирми, за над 100 000 служителя. Този ръст е в несравнимо по-високи размери за сектора на високите технологии, от който през 2013 г. имахме 7 компании, а през 2019 те са вече близо 80. 

Това драстично увеличение показва значително повишение на интереса на IT бизнеса към пазарните нива на заплатите на хората. Защо е така – защото има напрежение на пазара на труда, където потенциалът за търсене на работна ръка е на изчерпване. НСИ показва данни за стабилно намаляване на безработицата през последните години. При намаляващо предлагане, работодателите в ролята си на търсещи, прибягват до различни методи за привличане и задържане на служителите, един от които са увеличенията на техните възнаграждения.  

През последните години средните планирани увеличения са 5-6% и всички компании в сектора, без изключение, декларират, че увеличават заплатите на своите служители с повече от задължителното увеличение за клас прослужено време.  Най-високи са увеличенията на ниските оперативни нива, т.е служителите, които допринасят за постигане на бизнес резултатите със своята квалификация и опит, но без да управляват екипи – средно 7,4%. 

Служителите напускат компаниите от сектора доброволно много по-често, отколкото преди. Ако през 2013г текучеството по желание на служителя възлизаше на 5%, сега то е средно 14%, т.е 3 пъти по-високо. 

Коментар на Стела Юлзари – Мениджър проект – „Проучване на възнаграждения и придобивки Мърсър“  за България.

Четете още по темата “Пазарът на ИТ кадри от А до Я”

Тагове: , ,
Author