21 юли, 2024

Ивелин Иванов има над 15 години опит, през които е заемал технически и ръководни длъжности в компании с дейност в ИТ сферата. В последните близо 3 години е директор „Развойна дейност“ в DHL Enterprise Software Solutions. Има ключова роля в разработването и внедряването на проекта за трансформиране и консолидация на ИТ системите в DHL. Негова цел е въвеждането на комплексна система за управление на транспорта  (Transport Management System – TMS), с която да се заменят съществуващите процеси и инфраструктура.

Г-н Иванов, в предварителния разговор засегнахме темата за лидерството като фактор за задържане на служителите и повишаване на тяхната продуктивност. Безспорни са резултатите от редица проучвания, които го потвърждават. Но какво стои в основата на тази зависимост, а именно, че силният лидер успява да задържа хората около себе си и да ги мотивира по-добре?

 Факт е, че основна роля на днешния лидер е да носи постоянни резултати, за което се нуждае от висока продуктивност, мотивация и отдаденост на своя екип. В основата на това, до голяма степен, стои чисто еволюционната промяна, която виждаме във философията и методологията за ръководене на хора. От теорията за “Великия човек“ до днешните лидери на трансформацията, които приемат лидерството  като всеобща съзнателна ценност, към която не само лидерът, но и цялата организация се стреми. Затова, за да бъде един лидер ефективен, той трябва успешно да влиза в различни роли, от социален архитект през адвокат и поет, дори слуга.

Когато лидерите помагат, напътстват и създават възможности за професионално развитие, техните служители реципрочно демонстрират отговорност, лоялност, доверие и взаимно уважение. Силните и успешни връзки между служители и лидера се градят точно на такива принципи.

Как се изгражда връзката лидер-служител? През какви етапи преминава тя? 

Позицията лидер, сама по себе си, в наше време не означава нищо. За това свидетелстват 5-те нива на лидерство, които започват с първото ниво, а именно Позицията. Тя е твърде недостатъчна и е само отправна точка – „Ето ти капитанската лента, хайде сега бъди капитан и спечели световното“.  Важно е, особено за хората, които навлизат в тази роля, да разберат сравнително бързо, че освен позиция трябва да имат своеoбразно разрешение от екипа, т.е. „Окей, лидер си – води ни“. Там става голямата промяна. Членовете на екипа ти започват да те следват, защото искат.Не заради позицията ти, а заради влиянието ти и това как ги караш да се чувстват – харесвани, ценени, доверени и най-вече част от нещо.

Затова, като първа стъпка лидерът трябва да изгради връзка с екипа като го опознае.  Това може да стане като бъдеш истински, с това което си, и очакваш същото от другата страна. Това, което при мен най-често работи, са различни срещи очи в очи, неформални разговори. Така, от една страна, можеш да разбереш каква e историята на хората, какви цели и умения имат. От друга, да научиш как се чувстват на този етап в тяхната кариера и в компанията,  да намериш ценното в тях и да ги цениш такива, каквито са и да видиш нещата от тяхна гледна точка кое работи и кое не в организацията.   

Кои са тайните на ефективния ръководител, за да успее да мотивира конкретния служител и екипа като цяло? 

Ако мога да си позволя да цитирам едно от правилата за лидерството на един от любимите ми автори – Джон Максуел, а именно, правилото за създаване на връзки: „Лидерите докосват сърцето първо, преди да поискат ръката.“  Или с други думи, лидерите използват емоция, за да насърчават служителите си да действат. Затова мисля, че една от „тайните“ за високо мотивирани служители е изграждането на силни връзки между лидера и екипа и стимулирането им към постигане на лични и организационни цели. Това може да е придобиването на нови знания и сертифициране в материя, която може да донесе, както лични, така и директни ползи за бизнеса – като автоматично тестване, софтуерна архитектура и прочие.

За мен други такива „тайни“ на ефективния ръководител са свързани най-вече с нивото на неговите емоционална интелигентност и капацитет да може да идентифицира, оцени и контролира, както своите емоции, така и тези на членовете на екипа.  С времето се убедих, че похвати като идеализирано влияние, вдъхновяваща мотивация, интелектуална стимулация и индивидуализирано внимание са изключително успешни.

Каква е връзката между лидерството, кариерното развитие на служителите и успеха на компанията? 

В ерата на постоянни промени връзката между тях е основополагаща за просперитета и добрите резултати на компанията. Неизменна част от лидерството днес е това лидерът да даде възможност на служителите от организацията, които имат поведението и потенциала да научат нови умения, да го направят. Предизвикателството идва, когато нуждите на служителите и организацията трябва да съвпаднат.  Особено важно е да подобряваме уменията на хората, които показват добри резултати и да ги водим напред в кариерата им, като засвидетелстваме техните заслуги към организацията, което дори може да означава да отваряме позиции, които нямаме. 

Къде е ролята на компанията и корпоративната политика, за да могат, и лидерът, и служителите да разгърнат своя максимален потенциал?

Компанията и корпоративната политика имат главна роля в това един екип да бъде високоуспешен или изключително демотивиран. Това се изрaзява в осигуряването на власт на лидера от организацията, за да може той да се възползва от различни механизми за мотивация, както материални награди, включващи бонуси и повишения, или пък желана работа, така и нематериални каквито са възможност да налага наказания, порицания или отстраняване на не добре представящите се служителите.Залагането само на силата на позицията и властта или пък само на корпоративната политика, неизменно води до чувство на безсилие, недоволство и съпротива в служителите, което, съответно, е нежелателно. Според мен е необходима добра комбинация между лидерски личностни качества и добра корпоративна политика и култура, за да могат служителите да покажат максимален потенциал. 

Какви са основните изисквания за да бъдеш успешен лидер? Каква е “цената”?

Основните изисквания за да бъдеш успешен лидер са свързани с това да можеш да дефинираш правилните нужди на организацията. С други думи, от какво тя се нуждае и каква работа трябва да бъде свършена. Това означава да виждаш работата на екипа си в един по-широк контекст, за да можеш да диагностицираш и напаснеш пъзела, който бизнесът нерядко създава.  В същото време трябва да бъдеш автентичен, добре балансиран и най-вече човечен с хората, с които работиш, разбирайки какво ги мотивира и как най-добре да ги поведеш. 

Интервюто проведе: Ивелина Абаджиева

Четете още по темата “Пазарът на ИТ кадри от А до Я”

Тагове: , ,
Author