29 май, 2024

Какво е необходимо, за да се издигнеш като водещ ИТ експерт в банковата сфера? Своето мнение за възможностите за развитие и предизвикателствата, пред които е бил изправен, споделя Даниел Джолев, който е само на 24 г., а вече е Завеждащ сектор Разработка на приложения, Дирекция Информационни технологии в Райфайзенбанк.

Как започна да се занимаваш с разработка на приложения?

Още в училище ми беше интересна информатиката. След това, когато учех в Техническия университет, специалност Софтуерен инженер, започнах работа по разработка на софтуерни приложения в ИТ компания. По-късно се включих в малки иновативни start-up инициативи. През 2015 г. започнах работа в Райфайзенбанк като Java програмист. През това време съм участвал като софтуерен консултант по няколко проекта към министерството на образованието. От близо година и половина заемам позицията Завеждащ сектор Разработка на приложения в банката. Сега, освен за собствените си резултати, отговарям и за резултатите на страхотен екип от 10 души – софтуерни разработчици, с основна дейност разработка и поддръжка на софтуерни решения за нуждите на банката.

Кои са технологичните предизвикателства, пред които си изправен?

Намирам за голямо и мотивиращо предизвикателство това да интегрираме съществуващите “legacy” системи с последните новости в дигиталния свят. Намирам за успешен начинът, по който осъществяваме тази съвместимост между различните технологии, подхождайки по т.нар. Bi-Modal модел, при който развиваме ИТ решенията на „две скорости“. Типичен пример за това е мащабна трансформационна програма, която имплементираме в банката. Тази програма обхваща както съществуващи, така и изцяло иновативни решения и, разбира се, интеграцията между тях.

Както всяка финансова институция, банката трябва да се съобразява с множеството регулации  – и стари и нови – MIFID, IFRS 9, GDPR, PSD II и др.  Във връзка с PSD II, заедно с групата Райфайзен, сме на прага да изградим , мащабна интеграционна платформа, с която да осигурим финансови и платежни интерфейси и с която да „отворим“ банката за света и за останалите банки – каквито са изискванията на регламента. Това ще даде не само технологична свързаност между финансовите институции, но и ще отвори нови възможности за развитие на финансовите услуги, което в крайна сметка ще е по-удобно и лесно за клиента.

Изпитвам огромно удовлетворение да работя с доказани специалисти в областта, както и да развивам потенциала у млади и мотивирани специалисти. Вярвам, че тайната за изграждането на успешен екип е в подходящото съчетание на опита и желанието за развитие на хората в него, примесени с „капчица“ любопитство и любов към професията.

Какви са възможностите за развитие на софтуерен разработчик в банка?

Може и да ви се струва странно, но възможностите са огромни – както за учене така и за развитие. Райфайзенбанк е дала старта в кариерата на много специалисти, както във финансовата, така и в ИТ сферата. Нашата дирекция Информационни технологии се състои от 140 души, ИТ специалисти, като в структурата са застъпени всички пълнокръвни процеси по производство, управление и поддръжка на софтуер. Осигуряваме така наречената непрекъсваемост на бизнес процесите с модерни средства.. Имаме изградени два центъра за данни с подсигурена резервираност между тях.

Райфайзенбанк се налага като предпочитан работодател, включително и в нашата сфера на софтуерните разработчици. Затова се стреми постоянно да подобрява условията – програми за спорт, обучение, допълнително осигуряване. Работим и за развитието на млади таланти – развихме идеята за ИТ стажантска програма, с която заедно с подкрепата на отдел Човешки ресурси,  едновременно помагаме на млади и надарени таланти, бързо да намерят професионална реализация, както и внасяме свеж потенциал в екипите си. Стажантите започват с въвеждащ обучителен период от един до два месеца, след което започват работа по реални проекти и задачи.

Разработени са и кариерни пътеки, за всяка длъжност, с които се дава повече прозрачност по отношение на възможностите за развитие в структурата.  От гледна точка на обучение и развитие, банката се грижи за персонала си с осигуряване на множество вътрешни и външни професионални обучения. Заедно с Групата Райфайзен, всяка година се провежда конкурс International Young Potentials Program. Това е програма за развитие на кадри, при която се избира по един човек от всяка банка в групата – това са 15 държави, който е номиниран да посети 3 различни страни с цел обмяна на опит. Интересно професионално обучение е и GO IT академията, която Групата Райфайзен организира. Обучението се провежда на три етапа във Виена и в Букурещ, и в него взимат участие софтуерни разработчици от всички държави в Австрия и Централна и Източна Европа. Обучението е със строго професионална насоченост и включва теми, свързани с ИТ архитектура, бизнес и функционален анализ, софтуерни разработки, методологии за управление на проекти, на процеси и на хора. Харесвам това обучение, защото там се срещнах с различни хора, от различни страни, от организации с различни мащаби, но всички сме изправени пред общи предизвикателства, свързани с информационните технологии.

Какво би посъветвал всички, които сега започват да се занимават с разработка на приложения?

Бих ги посъветвал на първо място, да започнат с много желание и положителна енергия, колкото и изтъркано да звучи.  От съществена важност е да са отдадени и да обичат това, което правят и да проявяват упорство и последователност – да не се отказват при първите трудности. Пътят е труден, особено в началото, но пък след това, с много отдаденост, идват и добрите резултати, доброто представяне и успехът!

Да градиш кариера в България не е невъзможно, напротив, смятам, че имаме подходящия капацитет и подходящото поле за развитие.

Тагове: , , , , , , , , , ,

0 Коментари

Напиши коментар