2 декември, 2022

Весела Калъчева е изпълнителен директор в БАИТ с 10 години опит в ИКТ индустрията. Тя управлява всички административни дейности като човешки ресурси и финанси, изготвяне на политики и представя БАИТ пред неправителствени организации и правителствени служители. Нейният опит в управлението на проекти включва четири международни проекта в областта на електронните умения и електронното образование. Г-жа Калъчева отговаря и за изпълнението на договорите и проектите.

Вие сте изпълнителен директор на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Можете ли да разкажете накратко какви са Вашите основни отговорности?

Оперативният мениджмънт на асоциацията, който включва управлението на административния екип, на всички вътрешни и външни проекти, организиране дейността на Управителния съвет на асоциацията, координиране на
работата на отделните ресори в него, управление на комуникацията с вътрешните и външни публики, представителни функции при комуникацията с публичната администрация, партньорски организации и компании.

Кои са трите най-важни качества, които един директор на БАИТ трябва да притежава?

Умението да се общува с много и различни хора, бързо и аналитично мислене, стремежът непрекъснато да се развиваш, защото светът се развива много бързо, а високите технологии – още по-бързо, което означава, че непрекъснато трябва да си готов да се учиш.

Можете ли да споделите вашето разбиране за “лидер”?

Всяка организация има цели и задачи, те се реализират от екипи – лидерът следва да трасира пътя, като подпомага и насърчава екипите да подхождат творчески при решаването на всяка задача. Да ги увлича с примера си, за да се учат и развиват непрекъснато.

„За мен лидерството не е свързано с пола, а с личностните качества, които се развиват. Като професионалист продължавам да се уча и усъвършенствам.“

Какво различава жените лидери от мъжете лидери? Това качество, с което се раждаме ли е, или го изграждаме с времето?

Не мисля, че полът има значение за лидерството, важни са качествата на личността. Често лидерските качества са заложени в природата на даден човек, но те следва да се развият във времето, за което е необходима сериозна подготовка.

Прочетете цялото интервю с Весела Калъчева и още много други мотивиращи истории за успехи и кариерно израстване на Жените- Лидери в TECH индустрията като се присъедините към общността на DevStyleR от #Тech професионалисти, иноватори и ентусиасти от ТУК.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Nikoleta Yanakieva Editor at DevStyleR International