6 октомври, 2022

Георги Брашнаров бе преизбран за вицепрезидент на European DIGITAL SME Alliance (Европейския дигитален алианс на малките и средни предприятия). Той е основател и дългогодишен председател, а към момента и член на Консултативния съвет на БАСКОМ и CEO на Немечек България.

„Благодаря за доверието! Приемам го като знак на признание за ролята на БАСКОМ като учредител и активен участник в European DIGITAL SME Alliance. Чрез това партньорство БАСКОМ има решаваща роля в множество инициативи и проекти на европейско ниво, важни както за българските ИТ фирми, така и за изграждане на цифровия суверенитет в ЕС и България“, споделя Георги Брашнаров.

Д-р Оливер Грюн бе преизбран за председател за трети път на DIGITAL SME Alliance. Грюн е основател и главен изпълнителен директор на дигиталната компания GRÜN Software AG, както и президент на Германската федерация на ИТ МСП (BITMi).

Амадин Лаво Зимерл от DIGITAL SME France, Фабио Масимо от CNA Италия, Хосе Луис Панкорбо от CONETIC Испания и Марк Джордан от Skillnet Ireland са другите вицепрезиденти на Европейския дигитален алианс на МСП, избрани от Общото събрание.

Основната задача на новия борд е да продължи политиката на последователна защита на интересите на ИТ МСП на европейско ниво, както и да предоставя директна връзка към европейските институции.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Special Projects Editor