21 юли, 2024

Bosch напредва в прехода към електромобилност и значително разширява своя софтуерен бизнес чрез обвързването на изкуствен интелект. Компанията ще инвестира допълнително 700 милиона евро само в тази област през годината. Това стана ясно от годишната пресконференция на Bosch, в която бе представен и доклада за прогреса и плановете на организацията.

Bosch премина през първата година от пандемията на коронавирус,“ каза д-р Волкмар Денър, председателят на управителния съвет на Robert Bosch GmbH. В момента приходите от продажби от компоненти за електрически задвижвания нарастват два пъти по-бързо с почти 40%. Целта на годишните продажби е да се увеличат пет пъти до общо около пет милиарда евро до 2025 г., а дори и година по-рано.

Електромобилността отдавна не е залог за бъдещето. Нашият аванс в инвестициите започва да се изплаща сега“, каза изпълнителният директор на Bosch в интернет пресконференция. Като цяло Bosch е придобил поръчки на стойност над 20 милиарда евро до края на 2020 г.

През първите три месеца на тази година продажбите на Bosch Group са се повишили със 17,0% в сравнение с миналата година. „С добрия Q1 Bosch започна успешно 2021 г. “, каза проф. Стефан Асенкершбаумер, финансов директор и заместник-председател на управителния съвет на Bosch. Той изрази увереност за 2021 г., но очаква това да бъде поредната предизвикателна година. За текущия отчетен период продажбите се
очаква се да се увеличат приблизително с 6% на годишна база, докато маржът от операциите трябва да се подобри до около 3% – или около 4% без разходи за преструктуриране. „2021 година ще бъде важен крайъгълен камък по пътя ни за възстановяване на целевия ни марж от около 7 процента през следващите две до три години“, каза Асенкершбаумер.

Окуражителната работна 2020 година – въпреки пандемията – с оперативен резултат от 2,0 милиарда евро предоставя на Bosch здрава основа, върху която да продължи инвестициите в области от бъдещо значение. С продажби в размер на 71,5 милиарда евро, разходите за научноизследователска и развойна дейност остават по същество непроменени на 5,9 милиарда евро и маржът на EBIT от операции достигна 2,8%. Напаснато с разходи за преструктуриране, които допълнително натоварват резултата за 2020 г., то цифрата е 4,7%.

Ето и някои основни насоки на Bosch, за които се говори по време на годишната пресконференция.

Мегатренд за свързаност: клиентите стават неразделна част от развитието

Bosch се стреми да използва конкурентното предимство, което произтича от богатия си опит в съчетаването на свързаност (интернет на нещата, IoT) и изкуствен интелект (AI), за да генерира бъдещ бизнес и да се превърне във водеща AIoT компания. Bosch предвижда, че продуктите с активиран интелект ще генерират продажби на стойност милиарди евро през следващите няколко години. Очаква се продажбите на устройства с възможност за свързване за дома да се удвоят: от четири милиона миналата година до около осем милиона единици през 2021 г. Освен това Bosch иска да използва AI за оценка на данните, свързани с това как клиентите му използват продуктите.

Свързването на нещата води до знания за това как те се използват“, каза Денър. “Това ни позволява непрекъснато да подобряваме нашите продукти, да ги поддържаме актуални и да предоставяме на нашите клиенти повече предимства.” В областта на видеосигурността например видео анализът, базиран на невронни мрежи, отваря нови възможности. За тази цел Bosch интегрира детектори както в нови камери, така и в AI кутия, която може да бъде свързана към инсталирани устройства. Първото приложение е детектор за движение, който първоначално ще може да открива и локализира превозни средства точно в ситуации с натоварен трафик, дори при трудни условия на осветление. Колкото повече данни се вливат в клиентското приложение, толкова повече AI ще може да направи, включително точно откриване на произшествия, казва компанията.

Мегатренд на електрификацията: нови възможности в няколко области на бизнеса

Глобалните усилия за борба с изменението на климата стимулират електрификацията и екологичния водород. Денър смята, че електрификацията отваря нови възможности в няколко бизнес области: “Електрификацията изисква решения не само за електрическите автомобили, но и за електрическо отопление в сгради.” При електромобилността ключовите двигатели на промяната са намаляващите разходи за батерии и стандартите за емисии, предназначени да постигнат целите за действие в областта на климата. В строителните технологии, особено в отоплението и климатизацията, използването на термопомпи и възобновяеми енергийни източници играе нарастваща роля.

Продажбите на термопомпи са нараснали с над 20% през 2020 г . Денър очаква те да се утроят до 2025 г. Компанията също така очаква, че обновяването на жилищни сгради, предвидено в рамките на Европейския зелен договор, ще даде силен стимул за растеж. Имайки предвид това, Bosch иска да използва своя „инвестиционен обхват, мащабна производствена способност и експертиза по комерсиализация.

Водороден мегатренд: пазар на горивни клетки на стойност милиарди

Компанията вярва, че пазарът на еко водород в ЕС ще струва почти 40 милиарда евро до 2030 г. – с годишни темпове на растеж от 65%. Горивните клетки преобразуват водорода в електричество и Bosch разработва както стационарни, така и мобилни решения за горивни клетки. От 2021 до 2024 г. Bosch планира да инвестира един милиард евро в технологии с горивни клетки. Планът е тази година да бъдат пуснати в експлоатация 100 стационарни централи. Те ще доставят електричество на потребители като центрове за данни, индустриални производители и жилищни райони. Една стационарна твърдооксидна горивна клетка, разположена в центъра на Бамберг, Германия, беше пусната в експлоатация в края на март 2021 г. заедно с Stadtwerke Bamberg, градските комунални услуги. Bosch изчислява, че пазарът на мобилни компоненти от горивни клетки ще струва около 18 милиарда евро до края на десетилетието. Денър вярва, че Бош е в добра позиция тук: „Имаме всичко необходимо, за да бъдем лидер и на този пазар.

Денър: Плановете на ЕС могат да застрашат въглеродния неутралитет

Денър не вярва, че първоначалните планове на ЕС за стандарта за емисии Евро 7 имат смисъл; той обаче изрази задоволството си, че дебатът сега показва признаци на движение и става все по-обективен. Главният изпълнителен директор на Bosch напомни на аудиторията, че неутралната за климата мобилност е почти толкова амбициозна цел, колкото летенето до Луната през 60-те години. Но вместо просто да си постави голямата цел „първи човек на Луната“ и да остави на инженерите да решат как да го постигнат, както президентът на САЩ Кенеди по това време, Европейската комисия прави нещата обратното. „Това е сигурен начин да се пресекат алтернативните пътища на действията по климата“, каза Денър. „Ако обществото наистина иска климатични действия, от съществено значение е да не играем технологични подходи един срещу друг. Вместо това трябва да ги комбинираме. ”

Намаляване на CO2 в Bosch: по цялата верига за създаване на стойност

Bosch напредва със собствените си цели за действие в областта на климата, както е планирано: Сега, след като климатично неутралният статус на групата Bosch, с нейните повече от 400 локации по света, е сертифициран, Bosch дава конкретна форма на плановете си за това, което е известно като Обхват 3 (Scope 3). До 2030 г. той има за цел да намали емисиите на въглерод с 15 процента от нивото им през 2018 г. по цялата си верига – от доставчици до клиенти – намаление със 67 милиона метрични тона въглероден диоксид емисии.

Перспективи за 2021: въпреки увереността, годината остава предизвикателна

Bosch очаква световната икономика да нарасне с малко под 4% тази година, след свиване от около 3,8% през миналата година. „Въпреки че започнахме уверено, към 2021 г., пандемията продължава да крие значителни рискове“, каза Асенкершбаумер. Финансовият директор добави, че Bosch е особено наясно с тесните места на пазара в автомобилния сектор, особено за полупроводниците, които са в голямо търсене. Компанията прави всичко по силите си, за да подкрепи своите клиенти в тази напрегната ситуация. Подобрение в краткосрочен план обаче не се очаква и ситуацията може да окаже влияние и върху развитието на бизнеса през текущата година. В дългосрочен план той смята, че е необходимо всички вериги на доставки в автомобилната индустрия да бъдат по-малко склонни към прекъсване. „В тази дълбока трансформация, 2021 г. ще бъде едновременно много важна и предизвикателна година за нас.“

Бизнес година 2020: преодоляна пандемия 

През 2020 г. продажбите на Bosch Group възлизат на 71,5 милиарда евро. В резултат на пандемията продажбите бяха с 6,4% под нивото от предходната година (4,3% след коригиране за ефектите от обменния курс). Компанията е генерирала печалба от операции преди лихви и данъци от 2,0 милиарда евро. Маржът на EBIT от операциите достигна 2,8%. „Подобрените продажби през втората половина на годината, както и значителните икономии на разходи, помогнаха за смекчаване на въздействието на пандемията“, каза Асенкершбаумер. Съотношението на собствения капитал остава на високо ниво от 44 процента, докато свободният паричен поток достига рекордно ниво от 5,1 милиарда евро. Финансовият директор вижда компанията в задоволителна ликвидна ситуация: „Bosch продължава да се радва на здравословни финансови средства и това ще му позволи да се съсредоточи върху области от бъдещо значение.

Бизнес година 2020: развитие по бизнес сектор

Широката диверсификация на Bosch Group бе потвърдена за пореден път през 2020 г., като балансира различни бизнес развития. В бизнес сектора Mobility Solutions продажбите се развиват по-добре от пазара. На 42,1 милиарда евро продажбите са спаднали с 10% на годишна база. Производството на автомобили в световен мащаб обаче е спаднало с 16% за същия период. След като се приспособиха към ефектите върху обменния курс, продажбите паднаха с 8,2%. Маржът на EBIT от операциите е бил минус 1,3%, като пренасочването на бизнеса също е оказало влияние. В бизнес сектора на индустриалните технологии продажбите достигнаха 5,1 милиарда евро. Тъй като пазарът е в спад и преди пандемията, продажбите спаднаха със 17% или с 15%, след като се приспособиха към ефекта на обменния курс. В 4.7%, маржът на EBIT е по-нисък в сравнение с предходната година. В бизнес сектора на потребителски стоки търсенето на домакински уреди и електроинструменти се увеличи значително по време на пандемията. Продажбите са нараснали с 5,1% до 18,7 милиарда евро. След като се приспособи към ефектите върху обменния курс, ръстът на продажбите е 8,4%. Маржът от операции е бил изключителните 11,5%. Продажбите в бизнес сектора „Енергетика и строителни технологии“ са намалели с 2,7%, или с 0,8%, след като са се коригирали ефектите от обменния курс. Маржът на EBIT е бил 4,6% от продажби от 5,5 милиарда евро.

Бизнес година 2020: развитие по региони

В Европа продажбите за годината са 38,0 милиарда евро. Това е с 5.1% по-малко спрямо предходната година или обменният курс, коригиран с 3.7%. Продажбите в Америка възлизат на 10,7 милиарда евро, което представлява спад от 15,5%. След коригиране на ефектите върху обменния курс, спадът е 12,8%. В Южна Америка ефектите от обменните курсове оказаха особено силно отражение върху продажбите. При 1,1 милиарда евро общите продажби са намалели с 22,3% спрямо предходната година; спадът обаче е само 0,2% след коригиране на ефекта от обменния курс. В Азиатско-Тихоокеанския регион, включително други региони, ранното и силно възстановяване на пазара в Китай, смекчи ефектите от пандемията на коронавируса. На 21,7 милиарда евро общите продажби спадат само с 2,6% на годишна база или само с 0,7% след коригиране на ефекта от обменния курс.

Съдружници: промяната също предлага възможности

Денър призна, че трансформацията на Бош ще струва работни места, от една страна, но добави, че това ще отвори нови перспективи за сътрудниците. В основните си заводи Bosch усвоява умения от разработването и производството на бензинови и дизелови системи и ги прилага към нови технологии като горивни клетки. „Вече сме изпълнили повече от половината от нашите работни места, свързани с електромобилността, със сътрудници от бизнеса с двигатели с вътрешно горене“, каза изпълнителният директор на Bosch. В своите програми за дигитална квалификация Bosch напредва: от началото на 2020 г. вътрешният портал за обучение на компанията е бил достъпен повече от 400 000 пъти. През 2020 г. повече от една трета от каталога за обучение беше достъпен онлайн. До 2023 г. се очаква тази цифра да нарасне наполовина.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author