24 март, 2023

Уебинарът на DevStyleR “HR Зона: (НЕ)удобните въпроси” се допита до водещи HR специалисти и успя да отговори как се процедира при някои табу теми. Ясно е, че в България свободното обсъждане на пари и заплати все още е обект на смесени чувства и много хора се притесняват от въпроса. Следователно, какъв е начинът, по който служителите да поискат повишение и служителят ли трябва да инициира разговора или ръководителя?

Именно идеята, че хората се смущават да поискат повече пари въпреки, че са стигнали до този момент на развитие, бе в основата на коментара на Вивиана Стефанова, HR Associate в Bosch.io. Тя е поддръжник на практиката служителите да се срещат регулярно с прекия си ръководител под формата на “one to one” или като performance review. По този начин служителите могат да споделят своите представи както за работата, така и за заплащането, и ако не са доволни от нещо, то да бъде изказано навреме.

“Ако се окаже, че заплащането е причината някой да напусне, а е можело да се предотврати, то напускането е напразно. Добре е да се инициират такива разговори, в които детайлите да се обсъждат открито. В крайна сметка ако има различия, те могат да се срещнат по средата,” сподели Вивиана Стефанова.

В темата се включи и Анита Станоева, HR Manager в Software AG, според която първоначалната идея служител да иска повишение е грешна.

“Повишението е нещо, което е вследствие на свършена работа и означава, че ти отговаряш на изискванията, които са по-широки от текущата ти позиция и работата, която вършиш в момента. Ако мениджърът не вижда това в самия служител, то тогава проблемът може да е в самия мениджър, каза Анита Станоева с допълнението, че в такива случаи, служителите трябва да се обърнат към колегите от HR екипа, защото те биха могли да застанат като мост и да регулират тази ситуация.

“Служителят може да изисква стъпки за своето развитие. Може да да каже, че иска да се развива в конкретна посока и да придобие допълнителни умения. Това е в неговите правомощия,” сподели още Анита Станоева.

Вивиана Стефанова добави, че най-важното е това да е достатъчно свободна и открита тема, в която да има диалог и да отсъства всякакво притеснение в която и да е от страните. “Все пак заплатата е от важните фактори в живота на човек и заради нея той е способен да смени работното си място”.

Яна Илиева, Recruitment & Project Manager в H-Vision, даде конкретен пример за проект по който работи, свързан с въвеждане на HR процедури и политики в ИТ компании, които нямат HR отдел.

“Случаят е, че служител на една година иска повишение. Хубаво е да има открита комуникация и обратна връзка, но на тези срещи трябва да се обсъжда и нещо друго – задачите, които са поставени на този служителя. На базата на тяхното изпълнение, отговаря ли изискваното повишение с организационните цели на компанията,” сподели Яна Илиева.

По нейно мнение, “не можеш само да искаш, а трябва и да знаеш какво се очаква от теб като качества и резултати”.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , ,
Author