21 юли, 2024

Изследователите от Масачузетския институт по технологии в сътрудничество с Microsoft са разработили математически модел, който анализира рисковете и нестабилността на облачните инфраструктури по целия свят, както и как те могат да се подобрят. Той изчислява вероятността да бъдат прекъснати връзките между центровете за данни по целия свят. След това намалява загубите до минимум и увеличава максималното използване на мрежата чрез оптимизатор за разпределяне на трафика през оптимални пътища. В своя научен труд, публикуван на страниците на МИТ, учените споделят, че подходът е вдъхновен от теорията за финансовия риск – предвиждаме шансовете за загуби (свеждаме ги до минимум) и ги съпоставяме с шансовете за печалба (свеждаме ги до абсолютен максимум). Представете си филмите за Уолстрийт…

За да бъдат в крак с непрекъснатия растеж на търсенето, доставчиците на облаци харчат милиони долари, за да увеличават ефективно своя WAN капацитет. В тази игра основната цел е постигането на баланс между използването на мрежата и възможностите ѝ за достъп.

Решението носи името “TEAVAR” – Traffic Engineering Applying Value at Risk, система, която реализира този подход за управление на риска в инженерния трафик. Системата е по-добра от създадените ѝ конкуренти до този момент и поддържа до два пъти повече производителност и помага на доставчиците на облачни услуги да използват по-добре възможностите на инфраструктурата, да се справят при непланирани ситуации като загуба на връзка, прекалено много трафик и т.н.

Информацията е предоставена от Масачузетския институт по технологии

 

Тагове: , , , , , , , ,