19 май, 2024

Александър Георгиев е председател на студентския ИТ клуб към ТУ-Варна. Клубът разширява познанията на студентите в сферата на технологиите и ги мотивира да разработват нови проекти със съвместни усилия.

С какво се занимаваш и как стана част от ИТ клуб към Технически университет, Варна?

Казвам се Александър Георгиев, студент съм в ТУ-Варна. Занимaвам се професионално с Machine Learning в SmartSoft и понастоящем съм председател на студентския ИТ клуб към ТУ-Варна.

За клуба разбрах по време на своето записване в университета, тогава изявих и желание да членувам в него. За съжаление, обаче, клубът тогава не беше особено активен. Това породи желание у мен и у още хора да се опитаме да възродим дейността на клуба.

Кога и как се сформира студентският ИТ клуб към ТУ-Варна?

Клубът е сформиран от група студенти през 2014г. Идеята на клуба е да сплотява и подпомага развитието на студентите в ТУ-Варна, които имат интерес да се занимават с професионална дейност, свързана с информационни технологии. Членовете на клуба са студенти във възрастовата група 19 – 27 години. Предимно са студенти в специалностите Софтуерни и Интернет Технологии и Компютърни Системи и Технологии. Мисията ни е да събираме хората в университета, които имат желание да придобият допълнителни знания, да обогатяват себе си постоянно и да учат ежедневно нови неща за технологичния свят.  

Какви са проектите, събитията, инициативите, които организирате?

Клубът организира различни събития като основните са три. Първият тип събитие представлява лекции, които се провеждат от настоящи и бивши възпитаници на университета, а също така и от представители на различни ИТ фирми.

Освен това клубът се занимава и с организация на семинари/обучения по програмиране на микроконтролери (Arduino) и едноплаткови компютри (Raspberry Pi).

Друго основно наше събитие е организирането на ежегодната вътрешна олимпиада по програмиране в университета. На нея се подготвят примерни състезателни задачи, с помощта на които студентите тестват знанията си и нивото си на подготовка преди да се явят на Републиканската студентска олимпиада по програмиране.

Какви са проектите, които разработвате съвместно?

Работим по научни проекти, с които се стремим да въведем студентите в областта на научните изследвания. Последните ни проекти са в областта на компютърното възприятие (Computer Vision). Един от тях бе смесен с технологията Machine Learning и бе представен на Шестата международна студентска работилница, което е известен полско-британски семинар. На събитието говорихме за прогнозиране на реакциите на facebook постове по описание и генерираo описание от изображението. Другият ни Computer Vision проект представяше идея за по-различен подход за детекция, сегментация и класификация на меланома.

От скоро провеждате и срещи на клуба, на които има интересни лекции. Колко често се организират те и какво се случва на тях?

Да, от скоро провеждаме лекции свързани с различни теми от информационните технологии. Те се провеждат в петъците през седмица. На тях представители на фирми, настоящи и бивши възпитаници на университета представят различни аспекти и тънкости на сферата в която се занимават те. Форматът на срещите всеки път е различен. Първоначално на официалните сбирки на клуба обсъждаме от какви теми се интересуват студентите и членовете на клуба и след това започваме да търсим хора и фирми, които се занимават с дадената тема. Определено сме разнообразни по отношение на тематиката на срещите, като наблягаме на технологии и езици, които са интересни към този момент на студентите. Това, което искаме, е броят на членовете на клуба да нараства!

Интервюто проведе Вяра Стефчева

Тагове: , , , , , ,