21 септември, 2023

Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ внедри Система за управление за борба с подкупването (СУБП), съгласно международния стандарт ISO 37001:2016, съобщава БТА.

Сертификатът бе връчен на изпълнителния директор Ивайло Филипов от управителя на сертифициращия орган „Глобъл Серт“ ЕООД Нели Минчева и водещия одитор Силвия Бакърджиева.

„Информационно обслужване“ e една от първите компании и организации у нас, която успява да отговори на изискванията на стандарта”, пише в съобщението.

Системата за управление за борба с подкупването съдържа мерки, предназначени за откриване и оценяване на риска от подкупване, както и за предотвратяване, разкриване и вземане на мерки по отношение на подкупването. Тя е напълно интегрирана с останалите системи за управление в „Информационно обслужване“.

Компанията е сертифицирана по международните стандарти за управление на качеството, за управление на сигурността на информацията, за управление на предоставяните ИТ услуги и като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги (издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати).

„Като Национален системен интегратор и компания, която създава и поддържа ключови информационни системи с национално значение, за нас беше важно да внедрим система за борба с корупцията и подкупите“, каза Ивайло Филипов.

Разработената антикорупционната политика обхваща както всички служители, така и бизнес партньорите, и клиентите на „Информационно обслужване“.

Основните цели за борба с подкупването на компанията са насочени към осигуряване и поддържане на системи за финансово управление и контрол за постигане на законосъобразно, ефективно и ефикасно управление на средства, осигуряване и развитие на надеждна система за управление на човешките ресурси, повишаване на организационната ефективност и институционално развитие, ефективно управление на работните процеси в условията на непредвидени обстоятелства и развитие на информационни технологии, ефективно противодействие на корупцията и др.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR