2 октомври, 2022

Марин Бодичев заема настоящата си позиция в А1 от април 2016 година. Отделът, който ръководи, е част от направление „ИТ и дигитална трансформация“ и работи по създаването и развитието на системи за обслужване на клиенти и осигуряване на вътрешни бизнес процеси, като CRM, Data Warehouse, Digital Signing, управление на документооборот, разплащателни решения и други. Марин става част от компанията през 2009 като системен анализатор, след което последователно заема няколко инженерни и мениджърски позиции, които го водят до днешната му роля. Завършил е Техническия университет в София като бакалавър по телекомуникации и магистър по индустриален мениджмънт.

Марин, Вие сте старши мениджър „Билинг и бизнес системи“ в А1 България. Какви са отговорностите и предизвикателствата, свързани с Вашата роля?

Има два аспекта, които трябва да се вземат предвид. От една страна е специфичната професия в сферата на билинг и бизнес системи в компания от мащаба на А1, а от друга – самата мениджърска роля.

А1 е компания, която едновременно създава част от продуктите си със собствени ресурси и екипи, но също ползва и готови решения, създадени от други компании. За целта е необходима значителна по своята същност и сложност интеграция между системите, така че те да работят ефективно и в синхрон. Една от основните ми отговорности е да намирам правилния баланс между тези два фактора. Помага ни това, че в А1 имаме ясно очертани приоритети и цели за развитие. Друго предимство е, че разполагаме с голям екип от професионалисти с различни специалности, което ни помага да намираме успешно решение във всяка ситуация.

Мащабът на компанията и влиянието, което тя има върху живота на хората, бизнеса и дигитализацията в страната като цяло, също е предизвикателство и голяма отговорност, защото всяка дребна грешка може да има огромен негативен ефект. Същевременно обаче дава и много предимства, като достъпа и възможността да работим и експериментираме с едни от най-модерните технологии в много и различни по своята същност проекти.

Що се отнася до ролята ми на мениджър, моя отговорност е да направя така, че всички колеги в екипа да се чувстват добре на работното си място, да знаят какви са задачите им, да имат необходимите ресурси за изпълнението им и да се чувстват оценени. Предизвикателствата в това отношение са свързани с голямата динамика в последните години. Предполагам това важи за всички мениджъри. Изискванията към ръководителите днес се различава сериозно от тези преди 10 години. Скоростта, с която се обменя информация и се вземат стратегически решения се увеличава непрекъснато. Освен това днес са необходими много по-разнообразни умения, за да можем да общуваме с трите различни поколения – Х, Y и Z – всяко със своите особености, потребности и отношение към комуникацията, работните процеси, развитието на технологиите и всичко останало.

Моя отговорност е да привличам нови колеги с подходящия начин на мислене, в синхрон с корпоративната ни култура, които същевременно имат и необходимите технически познания. С бързия темп на развитие на екипа това е и сериозно предизвикателство. Радвам се, че компанията ни инвестира усилено в програмите за млади таланти – това много помага да намерим хора с потенциал, които се превръщат в блестящи професионалисти.

Отделът, който ръководя, отговаря за бизнес анализ и координация, описване на изискванията за различни системи, системен дизайн и архитектура и реализиране на софтуерни разработки за Data Warehouse и аналитични решения. На тази база данните, които са важни за бизнеса на компанията, могат да се използват бързо и ефективно от различните звена, да се правят специфични анализи, включително и прогнозни, което подпомага процеса на взимане на стратегически решения да бъде по-бърз.

Кои са технологиите, които променят пазара на ИТ кадри? Какви специалисти вече се търсят и предстои да се търсят през следващите 10 години? Какво е образованието, което бъдещите професии ще изискват и в кои компании ще има необходимост от най-много кадри? Цялото интервю с  Марин Бодичев, както и още мнения на водещи експерти от ИТ индустрията в България може да намерите в специалното издание „ИТ Професиите в Бъдещето“.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,