24 септември, 2022

През изминалата година Група Бош значително увеличи продажбите и печалбата си. Според предварителните данни, 1 общите продажби са нараснали с 10% до 78,8 милиарда евро. 

След корекция на ефекта от валутните разлики ръстът на оборота на компанията е 11%. Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) от дейността е нараснала с над 50% до 3,2 милиарда евро. д-р Щефан Хартунг, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH сподели на представянето на предварителните бизнес данни на компанията:

„През 2021 бизнесът ни се представи много по-добре от очакваното. Успяхме да надхвърлим прогнозите въпреки многото предизвикателства, като сериозните разходи поради неравномерните доставки и ръста на цените на суровините. Бих искал да благодаря на нашите служители за тяхната всеотдайност, както и на нашите клиенти, доставчици и бизнес партньори за доверието. Бош е технологичен пионер в много области и ние искаме да продължим в този дух и в бъдеще“.

За тази цел компанията продължава да инвестира големи суми в стратегически важни области – тази година инвестициите в микроелектрониката и електромобилността са около 1 милиард евро.

Същевременно Бош се фокусира върху партньорствата, като наскоро обявената колаборация с Volkswagen в областта на автоматизираното шофиране. Шефът на Бош очаква стремежът на редица държави към неутрална по отношение на климата икономика да стимулира съществено бъдещия растеж:

„Действията за защита на климата движат бизнеса ни напред – от автомобилните технологии и индустриалната автоматика до строителните технологии и домакинските уреди.”

В този аспект през 2021 Бош успя да увеличи с 50% продажбите си на свързани електрически инструменти, домакински уреди и отоплителни системи – от 4 милиона устройства през 2020 г. до над 6 милиона.

Бош засилва действията си за опазване на климата – растеж чрез Електрификация

Бош е ангажиран с целите на Зелената сделка на ЕС. Бизнес секторите на компанията вече прилагат широк спектър от мерки за борба с глобалното Затопляне. До 2030 г. Компанията планира да намали с 15% въглеродните емисии по цялата си верига за доставки.  Според шефа на Бош електрификацията вече генерира все по-голяма част от бизнеса. Хартунг добавя:

„Реализираме оборот за милиарди с електромобилността. Ръстът на продажбите на термопомпи за дома е двуцифрен, а електрическите задвижвания навлизат и в индустриалните технологии. Бош превръща действията си в областта на климата в растеж. Компанията демонстрира как преходът към климатична неутралност може да успее както в екологичен, така и в икономически аспект.”

Устойчива мобилност – растеж в автомобилните и индустриални технологии

Бош използва и потенциала за по-нататъшен растеж в електромобилността. От края на 2021 г. компанията произвежда силови полупроводници, изработени от силициев карбид (SiC), които могат да увеличат пробега на електромобилите с до 6%.

Със своята SOFC технология Бош допринася за прехода към възобновяема енергия, като същевременно разкрива и възможности за нов бизнес. До 2024 г. компанията планира да инвестира над 400 милиона евро в SOFC технологията и още 600 милиона евро в мобилните горивни клетки.

Бош навлезе и в бизнеса с фабрично оборудване за производство на акумулатори. Според компанията годишният ръст на глобалния пазар на акумулатори е 25%.

В колаборация с Volkswagen Бош разработва серийни производствени процеси за акумулаторни клетки. Според експертите съвместните планове на двата автомобилни концерна са важна стъпка по пътя към климатично неутрална мобилност и серийно производство на устойчиви акумулатори.

Софтуерно доминирана мобилност – двуцифрен ръст на пазар за милиарди

Бош възнамерява да постигне растеж и да разшири позициите си и в разработката на автомобилен софтуер. Всяка година бизнес сектор „Автомобилни технологии“ оборудва превозните средства по целия свят с над 200 милиона управляващи блока, работещи със собствен софтуер.

Компанията очаква пазарът на автомобилен софтуер да достигне обем от около 200 милиарда евро до 2030 г.. Д-р Маркус Хайн, новият президент на бизнес сектор „Автомобилни технологии“ и член на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH, сподели:

 „Ще се възползваме до голяма степен и от трансформацията на автомобила в интернет възел.“

Според Хайн, Бош вече е определил стратегическия си курс към целта. Портфолиото на компанията от автомобилен софтуер, независим от приложенията, ще бъде обединен под шапката на дъщерното дружество ETAS в средата на 2022 г. ETAS ще предлага базов автомобилен софтуер, междинен софтуер, облачни услуги и инструменти за разработка за универсално приложение.

Освен това, новата дивизия на Бош за интердисциплинарни компютърни решения ще създава автомобилен софтуер за специфични приложения със специален хардуер за функции като помощ на водача и автоматизирано шофиране. В тази сфера в края на януари 2022 Бош влезе в широкообхватна колаборация с Cariad, софтуерното дъщерно дружество на Volkswagen.

Преобразуване на индустриалното работно място – един милиард евро за обучение на персонала

Като работодател Бош иска да положи пътя към неутрална по отношение на климата икономика. Филиз Албрехт, член на Управителния съвет и директор „Индустриални отношения“ в Robert Bosch GmbH, сподели:

„Тъй като много индустрии са в процес на трансформация, Бош вижда възможност да преосмисли заетостта.За да подкрепят хората, докато преминават от един вид работа към друг, за работодателите е все по-важно да „представят и перспективите за нови работни места извън тяхната компания.“

Ето защо в Германия Бош допринася с богатия си опит за „Обединението на възможностите“, инициатива, занимаваща се с трансформацията на работния свят. Албрехт добави:

„Вярваме, че можем да направим тази промяна социално приемлива.”

Освен това Бош непрекъснато инвестира в повишаване на квалификацията на своята работна сила – над един милиард евро през последните пет години. Хибридните модели на сътрудничество са още един начин, по който компанията променя света на труда. Той допълва:

„С нашата инициатива „Интелигентна работа“ ние системно оформяме взаимодействието между дистанционната и присъствената работа. Заедно със своите ръководители екипите сами решават гъвкаво кога и къде да работят. Само в отдела за интердисциплинарни компютърни решения в Германия в момента имаме над 1 000 свободни работни места за софтуерни експерти.”

Развитие на бизнеса през 2021 – ръст на оборота във всички бизнес сектори

Общите продажби на Група Бош не само отбелязват ръст спрямо предходната година, но и са по-високи в сравнение с 2019 – годината преди кризата. Маркус Форшнер, член на Управителния съвет и главен финансов директор на Robert Bosch GmbH, споделя:

„Широката диверсификация на компанията в различни индустрии и региони за пореден път се изплати. Всички бизнес сектори увеличиха продажбите си въпреки затрудненията в глобалното предлагане. Най-големият бизнес сектор „Автомобилни технологии.”

Продажбите в размер на 21 милиард евро надхвърлиха значително нивото от предходната година. Това е ръст от 13% или 15% без ефекта от курсовите разлики. Оборотът на бизнес сектор „Енергийна и сградна техника“ се повиши с 11% до 5,9 милиарда евро – ръст от 12% след коригиране на ефекта от валутните курсове.

Развитие на бизнеса през 2021 – ръст на продажбите във всички региони

Форшнер разяснява, че продажбите на Бош са отбелязали ръст във всички региони. В Европа оборотът нарасна с 9,3% до 41,5 милиарда евро. След корекция на ефекта от курсовите разлики увеличението е 10%. Продажбите в Северна Америка достигнаха 11,5 милиарда евро.

В Южна Америка оборотът нарасна до 1,4 милиарда евро – увеличение от 32%, или 41% след корекция на влиянието на курсовите разлики. В Тихоокеанска Азия продажбите нараснаха с 12% до 24,4 милиарда евро – 11% след корекция на ефекта от курсовите разлики..

Развитие на персонала през 2021 – лек ръст в световен мащаб

Към 31 декември 2021 г. в Група Бош работят около 401 300 служители по целия свят. По-голямата част от увеличението от около 6 700 души касае Тихоокеанска Азия и Европа; броят на служителите в Германия, възлизащ на 131 400 души, остава стабилен. Броят на заетите в научноизследователската и развойна дейност се е увеличил с малко под 4% до 76 300. Броят на разработчиците на софтуер в световен мащаб е над 38 000 – увеличение с около 4 000 души спрямо предходната година.

Перспективи за 2022 – глобалната икономика е повлияна от несигурността

Прогнозата на Бош за 2022 е глобалната икономика да нарасне с между 4 и 4,5% срещу около 5,5% през 2021 г. Въпреки впечатляващия напредък с ваксинациите в много страни, компанията очаква Covid-19 да продължи да налага тежко бреме върху обществото и икономиката и през 2022 г.

При условие, че бизнес средата не се влоши допълнително, Група Бош очаква да увеличи продажбите си през 2022 г. и да постигне марж на EBIT от дейността, равен на този от предходната година.

Въпреки тези сериозни предизвикателства, Форшнер остава уверен, че Бош разполага със стабилна финансова основа, за да инвестира в стратегически важни области и да продължи актуалния си курс. Главната цел на Бош е да расте по-бързо от пазарите в най-важните за компанията сектори и региони.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Nikoleta Yanakieva Editor at DevStyleR International