29 март, 2023

Притеснението преди интервю е неизбежно, без значение от сферата, в която се намираме. Човек се чувства по-уверен, когато е наясно по какъв начин ще протече разговорът и разполага с повече информация.

Ето и няколко от най-често задаваните въпроси по време на интервю за JavaScript, според Software Testing Help:

  • Какво е JavaScript?
  • Какви са предимствата на JavaScript?
  • Каква е разликата между методите test () и exec ()?
  • Какво представлява JavaScript Hoisting?
  • Използвали ли сте определен браузър за отстраняване на грешки? Ако да, обяснете процеса на действие.
  • Каква е ползата от ключовата дума „дебъгер“ в JavaScript кода?
  • Кои са различните видове стойности на имена на грешки?
  • Какво представлява JavaScript „строг режим“?
  • Какъв е синтаксисът на „Функцията за самопозоваване“? Дайте пример.
  • Ако трябва да скриете JavaScript кода от по-старите версии на браузъра, как ще го изпълните?

Несъмнено въпроси като “Можете ли да предскажете изхода в следващия кодов фрагмент? Ако получите грешка, моля, обяснете каква е тя.” също ще бъдат зададени, като за целта ще бъде предоставена и гореописаната извадка.

По време на интервю за JS могат да бъдат зададени още куп въпроси. Тези обаче най-вероятно наистина биха присъствали в разговора. Ако знаете отговорите им, то тогава вече сте две стъпки напред.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Special Projects Editor