24 март, 2023

Емил Цанков, CEO в Shopmetrics Europe, е предприемач с близо 20 години опит в IT индустрията. През 2021 година той заема позицията на председател на управителния съвет на ИКТ Клъстер Варна, който има за основна цел утвърждаването на Варна като технологичен хъб на Черноморието.

Можете ли да разкажете за дейността на ИКТ Клъстер Варна? От кога съществува, как бе създаден и какви са неговите функции?

ИКТ Клъстер Варна е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2008 година, след  продължителна подготовка. Клъстерът обединява компании от сектора на информационните и комуникационни технологии на територията на община Варна. Неговата основна функция е обменът на ноу-хау и добрите практики за развитие на бизнес в областта на ИКТ.

„Софтуерният бранш се разраства със забележителни темпове на територията на цялата страна. Броят на ИТ компаниите във Варна, както и броят на ИТ специалистите, работещи в града, може лесно да бъде изведен от справките на НСИ или от специализирани източници за информация.“

По какъв начин Клъстера подпомага местния ИТ бранш?

Сдружението оперира на регионално ниво, като основните приоритетни оси на дейност се свеждат на първо място до заздравяване на връзките между компаниите и университетите, тъй като те са основен източник за осигуряване на специалисти за бранша. Също, предоставяне на възможност за обмен, както на добрите практики, така и на трендовете в развитието на информационните технологии с цел подобряване на пазарната среда. Подкрепянето на сътрудничеството между всички заинтересовани страни при подготовка на ИКТ политиките, както и създаване на мрежа от иновативни компании и партньори и влияе благоприятно върху устойчивостта на средата в регион Варна.

Какви са наблюденията ви върху ИТ развитието на Варна? Какво се случи за последните години и какво предстои?

През последните години Варна придоби статут на желан град за работа и живеене в България. Преориентирането на инвестициите на бизнеса в града, наред с промотирането на сектора в академичните среди е безспорна рецепта на развитие. Варна разполага с потенциала да бъде регионален ИТ хъб.

Ако желаете да прочетете цялото интервю с Емил Цанков и още много истории за успеха и развитието на технологичния сектор в България, присъединете се към общността на DevStyleR от #Тech професионалисти, иноватори и ентусиасти тук.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR