21 януари, 2022

Петя Николова,  старши експерт „Привличане на таланти, развитие и обучения“ в А1 България, е професионалист с над 14 години опит в областта на човешките ресурси. Завършила е „Международни отношения“ в Университета за национално и световно стопанство и наскоро е защитила и сертификация към Employer Branding College в Австралия. С Петя разговаряме за създаването и организирането на стажантски програми, сътрудничество с технологични университети, училища и академии, менторството и възможностите в компанията за развитие на младите таланти.

Петя, разкажи ни повече за себе си. От колко време работиш в А1 България? През какви етапи и позиции си преминала до тази на старши експерт „Привличане на таланти, обучение и развитие“?

Работя в областта на човешките ресурси от близо 14 години. Магистър съм по „Международни отношения“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). През годините преминах редица допълнителни квалификации в сферата на ЧР, а преди няколко месеца защитих успешно и сертификация към Employer Branding College в Австралия (Certificate in Employer Brand Leadership). Към днешна дата съчетавам паралелно ролята на експерт в областта с тази на майка на две деца.

От края на 2014 г. съм част от екипа на А1 България. Интересът ми към компанията бе провокиран от една интересна статия, на която попаднах случайно, и в която се говореше за възможностите за обучение и кариерно развитие. Стартирах с висока мотивация и желание да уча и работя за лидера в сферата на дигиталните и телекомуникационни решения в България.

През годините имах възможността да премина през различни роли, свързани с организирането и провеждането на търговски обучения в компанията, участвах в създаването на единна стратегия за внедряване на корпоративни програми за развитие и признание, програми за развитие на таланти, както и в създаването на вътрешна платформа за споделяне на знания от експерти в компанията от различни професионални области. От началото на 2018 г. разширих обхвата на познанията си и в посока подбор и привличане на таланти. Така открих и очарованието на младежките и стажантски програми, за които отговарям към момента.

Какви са отговорностите на позицията ти, пред които се изправяш всекидневно?

Динамиката е основна линия в моето ежедневие и движещата сила по пътя към успешното реализиране на проекти. Секторът, в който работя, предполага непрекъснати иновации, бързина и професионализъм на високо ниво.  Вярвам, че процесът по подбор и привличане на таланти има ключова роля за достигането до висококвалифицирани кадри.

Неизменна част от моето ежедневие е и комуникацията с външни партньори, с които работим за подбор и employer branding. Създаването, поддържането и надграждането на визията на компанията като работодател изисква последователни усилия и действия с дългосрочен ангажимент.

Партньорствата на А1 с водещи училища и университети, участията ни в кариерни форуми и събития за представяне на компанията като работодател са важна част от работата ми. Отговарям също и за сътрудничеството с кариерни центрове и платформи за представяне на работни позиции и възможности за развитие пред различни целеви групи. През годините компанията е натрупала дългогодишен опит в провеждане на практикантски и стажантски програми. В моя ресор е организирането и провеждането на регулярните стажантски програми, с фокус върху специализирани направления като информационни технологии, маркетинг, мрежа и услуги и много други.

В допълнение към стажовете, които се провеждат целогодишно, организираме също и А1 Лятна академия. В нея каним да се включат най-добре представилите се по време различни академични инициативи ученици и студенти. Като част от екипа на А1, те работят по реални бизнес проекти, ключови за компанията.

Отговаряш за младежките програми. Би ли споделила наблюденията си за нивото на знанията и уменията на младите таланти?

Достъпът до знания се разширява, границите се размиват.

Приветствам умението на младите таланти да намират все по-иновативни начини да учат. Впечатлена съм от бързината, с която те усвояват нови знания. Смятам, че това е много важно качество, което е добре да запазят и занапред, тъй като съм се убедила, че наученото днес не е достатъчно, за да си конкурентен утре.

Бързия успех, към който се стремят младите таланти, ги мотивира да бъдат нетърпеливи към кариерното си израстване. Но е важно да се помни, че всеки трябва да измине определен път, за да се реализира пълноценно.

Работата по интересни и разнообразни проекти, получаването на постоянна обратна връзка и признание са само част от очакванията на младите хора, търсещи предизвикателства в кариерния си път.

Младите хора, които участват в нашите програми впечатляват с базата от теоретични знания. Заедно с това те имат и нужда от развитие на конкретни социални умения като способността да комуникират ефективно писмено и говоримо, да развиват презентационните си умения, умението за работата в екип, емоционална интелигентност и много други. Това са обучения, които ние предоставяме на стажантите, наред с практическите задачи. Затова смятам, че им даваме добро начало на професионалното развитие.

Според теб успяват ли университетите, академиите и технологичните училища да дадат добри познания, които да бъдат надградени в умения за реална работа?

Безспорно академичното образование полага стабилна основа чрез предоставяне на необходимия набор от специфични знания в една или друга област.

Има технологични училища, които предоставят високо ниво на обучение в модерна среда, което би дало силен тласък на всеки амбициозен млад човек. Много са примерите за водещи гимназии, които с иновативната си методика на преподаване създават новаторски дух у младежите, което преосмисля традиционните инструменти за предоставяне на знания.

Наблюденията ми през последните години, както и с утвърждаването на дистанционната форма на обучение, показват, че редица университети все по-осезаемо черпят от международния опит в ползването на инструменти и технологии за обучение. Те създават среда, в която студентите носят отговорност за свои и групови проекти и все повече обвързват наученото с необходимостта от бизнес реализация.

Мисля, че ключов фактор за успеха на младите таланти, които са в началото на своя кариерен път, е да постигнат синергия между академичните знания и прилагането им на практика в реална бизнес среда. А това няма как да се случи без активното участие на бизнеса.

Работите ли, и ако да, с кои образователните институции партнирате за изграждане на познания от практиката/бизнеса? 

С годините имаме изградена мрежа от доверени партньори, с които заедно създаваме среда на учене и разкриваме възможности за реализация пред младите хора. Работим с голяма част от висшите учебни заведения и някои от специализираните средни училища. Ще спомена само няколко примера.

А1 си сътрудничи с водещи училища като провежда съвместни инициативи с фокус върху талантливите ученици. Такъв партньор е, например, Технологичното училище за електронни системи (ТУЕС) в София, където подкрепяме ученически състезания за разработване и представяне на иновативни проекти. Традиционно провеждаме практикантски програми съвместно с професионални гимназии, за да могат учениците от 10, 11 и 12 клас да придобият практически познания за бизнеса в реална среда. Имаме развити отношения с кариерните центрове на водещи университети и академии, където представяме информация за компанията като работодател и възможностите за работа и кариерно израстване на техните възпитаници. Друг пример е партньорство ни с УНСС, което предвижда общи проекти с катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и катедрите от Финансово-счетоводния факултет. Целта е постепенно разширяване на съвместните проекти, така че да обхванат по-голямата част от катедрите на университета.

Техническият университет в София, Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет са наши дългогодишни партньори в организирането на състезания, участия в студентски проекти и лекции, представяне на кариерни възможности пред студентите от различните специалности.

Намираме се в навечерието на 2022-ра година. Какви са обученията и инициативите, които планирате да проведете през нея?

През следващата година ще продължаваме да развиваме възможностите за младите хора, които имат интерес да работят в иновативна компания, посветена на дигитализацията.

Фокусът ни през 2022 г. ще бъде да достигнем до още повече добре подготвени специалисти, които да припознаят средата, културата и ценностите ни като свои и да изберат да се развиват с нас. Планираме много съвместни проекти с партньори, като кариерни форуми и събития, на които ще представим възможностите за стаж, младежките програми, отворените позиции и възможностите за кариера в А1.

Ще участваме и в ученически състезания за разработване и представяне на проекти (Hack TUES, TUES FEST) и в студентски лекции по актуални теми във водещи училища и университети(ТУЕС, професионални гимназии, Технически университет в София, УНСС, НБУ, Американския университет и др.). Ще продължим да разработваме и провеждаме конкретни задачи и упражнения за надграждане на академичните знания на младежите, както и да си партнираме с утвърдени ИТ академии в подготовката на висококвалифицирани кадри. Това са само част от инициативите, които предвиждаме през 2022 г.

Може ли да ни разкажеш повече за процеса на подбор на таланти, които ще бъдат включени в обученията и академиите? Има ли задължителни качества – технологични и персонални, които кандидатите трябва да притежават?

Като част от процеса по подбор, освен в организирани интервюта, кандидатите участват в решаването на практически задания, за да се определи нивото на знанията и разбирането за съответната материя. Как аргументират мотивацията си за участие в дадена академия или обучителен проект са важна част от етапа на селекция.

Определено в процеса по подбор биха се отличили проактивните, отговорни и креативни млади хора, които искат да научат повече и да придобият опит в корпоративна среда и в разнообразни бизнес области. Изключително важна е положителната нагласа за учене и прилагане на наученото.

Критериите за участие в специализирани програми със сигурност биха обхванали онази част от младите хора, които показват мотивация посредством висок успех в академична среда, познания по езици, както и желание за работа с иновативни методологии, инструменти и технологии.

Какви са възможностите за развитие в компанията пред селектираните таланти? До какво развитие могат да достигнат те?

Възможностите за развитие на младите хора в А1 на практика са неограничени. Те могат да се докоснат до много вътрешни инициативи и обучения, които да им помогнат в техния кариерен път.

Всеки нов стажант има свой ментор, който да го подкрепя по време на стажа според конкретен план за въвеждане.

Работа по практически задания и проекти, участие във вътрешни обучителни инициативи са малка част от възможностите пред селектираните таланти и най-ценното – възможността да се докоснат до опита на дългогодишни професионалисти и експерти.

Каква част от преминалите обучение и стаж при вас се реализират и започват работа в А1? Каква е работната атмосфера, която ги очаква в компанията?

Отличната подготовка по време на стажа, в комбинация с утвърдените кариерни пътеки, предоставят много възможности за развитие в компанията. Около 30% от всички стажанти продължават в компанията на постоянна позиция. След успешното преминаване на А1 Лятна академия близо 84% от участвалите до момента са получили възможност да останат в екипа.

В А1 разчитаме на взаимно доверие, открита комуникация и приятелски дух. Въпреки че сме близо 4 000 човека и в цялата страна, сме изградили култура, която ни сближава и ни помага както да взаимодействаме ефективно в работните процеси, така и да се забавляваме заедно. Средата не е строго корпоративна, каквато обикновено очакват младите хора, напротив. Ние сме модерни, динамични и разполагаме с всички удобства и инструменти, за да си вършим работата по най-добрия възможен начин. Не на последно място, имаме изключително атрактивни допълнителни придобивки за колегите и много възможности за продължаващо учене и развитие.

Ти самата си част от компанията вече повече от 7 години. Може ли да споделиш какво те вдъхновява? Кои са любимите ти теми за разговор с колегите? На какво се опитваш да ги научиш и какво научаваш от тях?

Харесвам работата си. Черпя вдъхновение от младите хора, които са изпълнени с хъс и енергия за учене и опознаване на света, непрекъснатите битки, които водят, за да открият смисъла и да създадат нещо ново, което да остане. Възхищавам се на хората, които имат воля да инициират промените към по-добро и да вдъхновяват чрез личния си пример. Възхищавам се на изкуството, нещата да бъдат направени прости, разбираеми и ефективно работещи.

С колегите често общуваме разпалено по работни въпроси, но определено неформалните разговори за семейството, образованието и предпочитаните хобита ми доставят истинско удоволствие. Хора сме, на първо място.

Всеки ден уча по нещо ново от взаимодействията ми с колегите, било то свързано с нов процес в компанията или това как се приготвя уникална здравословна торта от био продукти.

Благодарна съм за всяка възможност, всеки жест на доверие – приемам всяко предизвикателство с усмивка и вяра в утрешния ден.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
img alt
img alt