Melexis, глобална инженерна компания в сферата на микроелектрониката, предстои да открие през месец септември 2021 г. своята нова сграда, в която ще се помещават производственото и научноизследователското звено. Тя се намира в квартал Горубляне и представлява разширение на настоящата сграда на компанията. За да пусне в експлоатация новото съоръжение, компанията планира да наеме оператори и инженери преди нейното откриване. Разширението на екипа включва наемането на 160 нови служители до края на 2022 г. Откриването на сградата в София е ключова част от стратегията за растеж на Melexis и значима стъпка в посока защита на интересите на клиентите от последиците от глобалния недостиг на чипове.

Новото производствено пространство, площта за научноизследователска и развойна дейност, както и складовото пространство, ще добавят 15 000 м² към настоящата площ от 7 500 м². Новата сграда е така проектирана, че да привлече български и международни експерти в сферата на микроелектрониката, като инвестицията възлиза на около 75 милиона евро.

Новата сграда е построена така, че да щади максимално околната среда и ресурсите на планетата – енергийно ефективни съоръжения, система за сграден мениджмънт, интелигентен контрол на температура, относителна влажност и осветеност, система за повторно оползотворяване на енергията и топлината.

Съвременната концепция за интериорен дизайн предоставя отделни пространства за индивидуална работа, работа в екип, брейнсторминг сесии, неформални срещи, както и работни места на открито. Предвидено е и разширяване на лабораториите в настоящата сграда.

България е страна, която осигурява подходящ икономически и бизнес климат за международните компании. Благодарение на техническите университети в България има висококвалифицирани специалисти.“, споделя Никола Симон, вицепрезидент развойна дейност и качество на продуктите в Melexis. „София е център за технологични иновации с достъпни офиси, много добра ИТ инфраструктура, добри транспортни връзки и високо ниво на владеене на английски език. Горди сме, че Melexis предоставя нови възможности за заетост в региона. Това доказва, че плановете ни за развитие в страната са дългосрочни и се чувстваме като у дома си тук.“

Създаване на нови работни места

Преди официалното откриване на новата сграда, Melexis започва мащабна кампания за набиране на нови таланти. Компанията търси оператори, инженери и техници, като планира да наеме общо 160 нови служители до края на 2022 г. Те ще работят по различни проекти, сред които разработването и производството на иновативни интегрални схеми и други решения за редица международни пазари, включително и за автомобилния сектор.

Никола Симон допълва: „Ние виждаме ползата от предоставянето на висококачествено обучение за нашите служители във всеки един момент от тяхното кариерно развитие и насърчаваме непрекъснатото учене. Вдъхновяващото съдържание на работата, възможностите за личностно развитие и силната мениджърска подкрепа правят Melexis привлекателен работодател. Нашата нова сграда в София носи допълнителна стойност и предимства за служителите ни. Тя предразполага с приятелска атмосфера и високотехнологична работна среда. За нас е важно колегите ни да се чувстват добре на работното си място. Вълнуваме се да се запознаем с новите си колеги!

Присъединете се към нашия „Кариерен ден“

Melexis ще бъде домакин и на „Кариерен ден“ на 8 юли, за да разкаже повече за различните позиции, съоръженията и културата в компанията. Новите служители ще разработват и

произвеждат иновативни интегрални схеми и други решения, които са силно търсен продукт в глобален мащаб и допринасят за технологичната еволюция. Продуктите на компанията са предназначени не само за автомобилната индустрия, но и за други сектори. Автомобилите се електрифицират, къщите стават неутрални по отношение на въглеродни замърсявания, скоростта и ефективността стават от съществено значение в непрекъснатите усилия за автоматизиране на индустрията и обществото като цяло. Чиповете, които създава Melexis са съществен елемент за ускоряване на тази еволюция.

За повече информация относно „Кариерния ден в Melexis“ посетете www.melexis.com/sofia

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
img alt
img alt