Германската Rocket EB AcquiCo има разрешението от Комисия за защита на конкуренцията да придобие Bulpros Consulting, базираната в Карлсруе EC4U Expert Consulting и техните съответни звена и дъщерни дружества.

Според Комисията, пазарен анализ на сделката не е бил необходим, поради причината, че общият оборот на страните по сделката на българския пазар е по-малък от 25 млн. лева за 2020 г.

Поради това обстоятелство за дружеството, придобиващо контрол, не е възникнало задължение за предварително уведомяване на Комисия за защита на конкуренцията,” се пише в документа.

В уведомлението е отправено искане за постановяване на незабавно изпълнение на решението на КЗК. Доколкото искането е направено от надлежно легитимирана страна (уведомителя) във формата, предписана в закона, и се отнася до посочен в чл. 66, ал. 2 от ЗЗК акт (решение по чл. 82, ал. 3, т. 2 от ЗЗК), Комисията счита, че то следва да бъде уважено”.

Една от целите на сделката, отбелязани и от КЗК, е разширяване на портфолиото на купувача и повишаване на качеството на услугите, предлагани от Bulpros Consulting и EC4U Expert Consulting.

Bulpros и EC4U сключиха споразумение за сливане по-рано през годината.

Самото решение на Комисията е от 20-ти май, като има срок от 14 дни то да бъде обжалвано от страна, имаща претенции, че сделката не трябва да бъде изповядана.

Документът с решението на КЗК можете да видите на сайта на Комисията.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , ,
img alt
img alt