21 юли, 2024

От ключово значение при киберинцидент е времето за реакция, а в SOC Mnemonica то е свалено до 30 минути. С 50% могат да бъдат намалени разходите за информационна сигурност и предотвратяване на инциденти на всяка организация, ако се използва SOC като услуга. Това сочат данни на Мнемоника, компания с експертиза в областта на киберсигурността и дигиталната защита.

Център за управление на киберсигурност SOC Mnemonica е специализирано звено за своевременно откриване и неутрализиране на киберзаплахи, което извършва превенция на информационни пробиви, анализира и разследва инциденти и проследява поведението на потребителите. Услугата е налична като абонамент, което спестява ангажимента и сложността за изграждането на собствен SOC в организациите, като позволява бързо внедряване, без ангажиране на вътрешен ресурс. От старта на услугата са предотвратени повече от 11 инцидента от специалистите на компанията.

Събирането и анализирането на различна по вид и съдържание информация за евентуални заплахи се извършва от опитни анализатори по киберсигурност и с най-съвременни решения за мониторинг на сигурността и управление на реакцията. В резултат на използването на върхови технологии, производителността на хората може да бъде повишена над 10 пъти. Намаляването на събитията, които могат да бъдат интерпретирани грешно (false positive), е в размер на до 90%“, съобщи Вихрен Славчев, изпълнителен директор на Мнемоника.

Използването на SOC Mnemonica може да бъде в помощ на всички потребители, независимо от големината на организацията или сектора. Компании от сферата на услугите и финансите вече са се доверили на център за управление на киберсигурност. Сред тях е и „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД. В момента в АСВ над 400 служители във всички офиси на организацията се възползват от надеждност, гъвкавост и безпроблемна администрация на дигиталния достъп.

Oт средата на 2020 г. използваме център за управление на киберсигурността, като решението ни даде добра основа за превенция, анализ и проследяемост. Намалихме до минути времето за реакции на потенциални киберинциденти. Решението предлага агрегиране на всички записи и извеждане/отчитане на важните събития – за да се прецени дали случващото се не изглежда като част от систематични опити за пробив отвън“, каза Стоян Ангелов, ръководител отдел „Информационни и комуникационни технологии“ в „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД.

От „АДРЕС Недвижими имоти“ АД са се спрели на SOC Mnemonica, защото решението е съобразено с техните нужди и покрива ключовите за компанията системи.

SOC Mnemonica предлага удобствата на защитни стени от ново поколение. Услугата се базира на машинни правила и процедури, които гарантират бързо действие, а освен това имаме на свое разположение човешки анализатори. Използването на център за управление на киберсигурността като услуга е много скалируемо и позволява да се планира в бъдеще покриването на работните станции на служителите във всички офиси на компаниите от Групата, независимо откъде работят – дали са вкъщи или в офиса“, каза Йордан Ангелов, финансов директор на AG Capital.

Чрез комбинацията от системи и специалисти може да бъде постигната в максимална степен сигурността на хората, работещи дистанционно. Екипът на Мнемоника осигурява защита на над 1000 души в съответните клиентски организации, които използват SOC Mnemonica.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author