27 февруари, 2024

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и WWF България, българският клон на Световния фонд за дивата природа, организират провеждането на хибридна конференция на 24 ноември (вторник) 2020 година от 09:30 до 13:00 ч. на тема: „Преходът към зелена икономика и заетост в България – посока, цели, политики, възможности и предизвикателства“.

В Германо-Българската индустриално-търговска камара членуват водещи представители на технологичния сектор и софтуерната индустрия в частност.

Общата цел на конференцията е да бъде представен напредъкът в подготовката на България за реализиране на „зеления преход“, визията за създаването на зелена икономика, зелени работни места в България, както и перспективите за българския бизнес в него.

В панелна дискусия, в чийто фокус попадат възможностите за създаване на нови икономически дейности и зелени работни места в контекста на „Зелената сделка“, представители на министерства и институции, които имат отношение по темата, а също и представители на синдикатите и неправителствени организации ще представят своя подход и ще изложат различните гледни точки.

Какво предстои пред българската икономика? Как бизнесът ще бъде ангажиран в този процес? Как ще се даде тласък на зелената трансформация? Как ще се финансират устойчиви инвестиции? Това са част от въпросите, чиито отговори се надяваме конференцията да даде.

Повече за конференцията, програма и форма за регистрация бихте могли да намерите на следния линк.

Събитието се осъществява с подкрепата на Европейската инвестиционна банка и програма EUKI на германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност.

Тагове: , , , , , , , ,