28 март, 2023

Изкуственият интелект успява с все по-голяма сила да навлиза в заниманията ни и да решава проблеми, без необходимостта от човешки ресурс. Ето, че австралийското правителство въвежда нов вид онлайн услуга, която ще има за цел да бъде съдник при взимането на деликатни решения в делата между двойки – разпределение на имущество и активи, попечителство на деца и т.н.

Инструментът се нарича Amica и е разработен от National Legal Aid (NLA) с помощта на 3 милиона австралийски долара, връчени от правителството. Механизмът, по който изкуственият интелект работи е като обработва големи бази данни. По този начин той се обучава от конкретни примери от различни дела – какво решение е взел съдът в действителни случаи и как е подходил в решаването на предходни правови диспути.

Министърът на правосъдието Кристиан Портър споделя, че Amica ще позволи на участващите в процеса сами да определят темпото му, тъй като всичко се извършва онлайн. Освен това, като предимство, определено може да се счита и дискретността в отношенията между двойките и детайлите, тъй като тяхното дело не минава пред физически съд с реални служебни лица.

От правителството също така подчертават, че не е задължително двойката, “отиваща” на съд да е в изключително враждебни и непоносими отношения. Фактът е, че при по-сериозни кавги, Amica би могла да помогне на развеждащите се да съставят по-добър план за попечителство, но реално, може да се използва и от двойки, които са още заедно, но просто имат казус, който не могат да разрешат помежду си.

До края на годината Amica остава безплатна за използване, а от началото на 2021 г. ще има такса между 165 и 440 $ на двойка – сума, която ще служи за поддържане на инструмента.

Тагове: , , , , , , , ,
Author