26 февруари, 2024

IBM и Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) днес обявиха старта на проекта “Tech Lab: Go tech with IBM”, който цели да усъвършенства следващото поколение ИТ таланти и да спомогне за намаляване недостига на специалисти с високотехнологични умения в България.

Проектът „Tech Lab: Go tech with IBM“ включва създаването на техническа лаборатория в УниБИТ, практическо обучение на студенти и общи изследователски проекти на университета и IBM.

Техническата лаборатория ще служи като място за съвместна работа, където студентите ще могат да получат от IBM по-задълбочени познания в новите технологии като облачни изчисления, ИИ, квантови изчисления, ИТ архитектурата и инфраструктура, виртуализацията, иновациите в услугите, дълбоко обучение, както и познаване на бизнеса.

Студентите и преподавателите имат достъп до инструментите и технологиите в лабораторията, както и връзка с менторите, дори от домовете си. Те ще могат да работят дистанционно по научноизследователски и развойни проекти, да подобряват своите умения, знания и да изследват нови идеи, теми и кариери.

„България е една от страните, в които работодателите изпитват затруднения при намирането на таланти  с необходимите умения, като най-голям недостиг в ИТ сферата и електрониката (според ОИСР). Освен това, разликата в уменията ще се задълбочава все по-бързо в днешния цифровизиран свят. УниБИТ има удоволствието да си партнира с IBM, тъй като чрез съвместно сътрудничество, свързващо академичните среди и индустрията, техническата лаборатория ще помогне на студентите да получат възможност да започнат работа в съответните индустрии още преди дипломирането си и ще ускори създаването на иновации за подпомагане на бъдещия растеж и конкурентоспособност на страната.“, заяви проф. д-р Георги Димитров, Заместник-декан по учебната дейност на ФИН, УниБИТ. „В допълнение, настоящата пандемична обстановка ускорява дигиталната трансформация и новите начини на обучение ще бъдат от решаващо значение за развитието на уменията на обучаемите. По този начин искахме да помогнем на нашите студенти да бъдат в крак и да са готови за периода след COVID-19“.

Студентите ще могат да експериментират и тестват идеите си в IBM Public Cloud, като създават хибридни модели на съвременна инфраструктура и да работят върху различни функции на различни видове приложения. Лабораторията е оборудвана с инфраструктура на IBM, включително IBM Power сървъри, системи за съхранение и персонални компютри, чрез които се достъпват платформи и приложения като IBM Power AI vision, IBM Storage Insights и IBM Kubernetes.

„IBM стъпва в България преди 83 години, време за което ние спомогнахме за оформянето на технологичното развитие на страната. Това най-ново сътрудничество е част от постоянните и дълготрайни взаимоотношения на IBM с университетите – съвместни усиля, които помагат на студентите да развият умения и разбиране за нови технологии като облачните технологии, изкуствен интелект и квантовите изчисления. Това ще помогне да се намали недостига на специалисти с най-приоритетните ИТ умения при нарастващото търсене на висококвалифицирани технологични професионалисти.“, каза  Игор Правица, Търговски директор, IBM България.

Експертите на IBM ще обучават преподаватели и студенти в използването на IBM инструменти за разработка на бизнес процеси и софтуерно инженерство. Те ще бъдат ментори при практически обучения, ще управляват сертифицирането на студентите в IBM технологиите, ще сътрудничат в следдипломни обучения и докторантури и ще ръководят участието на студентите в научноизследователски и развойни проекти.

УниБИТ ще използва техническите възможности на инсталираната IBM инфраструктура, за да проправи път за академични изследователски проекти, вариращи от хибридни облачни конфигурации, експериментиране с квантови изчислителни системи през облака, до инструменти за разработчици на когнитивни системи, съхранение на данни и образователни платформа за мейнфрейм.

„Новите начини на обучение в момента са по-важни от всякога. Гордеем се, че чрез нашата програма за връзки с университетите, ние от IBM България имаме възможността да предоставяме на студентите, както необходимите умения, така и технологиите, свързани с новото „нормално“ и да им помогнем да бъдат успешни в напредващата цифрова ера.“, заключи Димитър Баирев, мениджър на IBM Client Innovation Center, IBM България.

Събирайки на едно място университетски преподаватели, студенти и експерти на IBM по учебните предмети, техническата лаборатория ще предостави на студентите разнообразни практически възможности за обучение, отговарящи на нуждите от недостиг на умения, определени от бизнеса, с което ще подготвят бъдещите специалисти за техните работни места.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,