4 март, 2024

Заплатите в ИТ сектора ще запазят текущите си нива, това смятат 25% от отговорилите на въпроса “Ще се променят ли заплатите, в каква посока?” в анкетата на DevStyleR “ИТ секторът vs. COVID-19”.

“Заплатите ще задържат ниво и няма да има покачване, както беше до този момент”, се казва в един от коментарите по темата. 

Една част от мненията по този въпрос обясняват, че заплатите ще запазят досегашните си нива, защото фирмите няма да рискуват да изгубят ценни кадри.

Друга част обаче смятат, че това задържане на нивото при евентуален спад в приходите на компаниите, ще доведе до по-бързо изчерпване на техните ресурси и по-бързо вземане на радикални мерки като съкращения, затваряне на офиси и други.

Анкетата, която се състои от 5 въпроса успя да отрази мненията на над 6000 специалисти от ИТ сектора за по-малко от месец.

22% от анкетираните са на противоположното мнение, а именно, че общото ниво на заплащане в сектора ще намалее.

“Вече в ИТ компаниите в България се наблюдава спад в заплатите и уволнения в доста фирми, засегнати от пандемията”, гласи един от коментарите към въпроса.

Най-голям процент от гласувалите – 38% смятат, че евентуалната промяна в нивото на заплащане зависи от компанията. Тоест, в някои компании може да се очаква повишаване, при други – движение в обратната посока.

Участниците коментират, че в този случай, заплащането в силно зависимо от сектора, в който има бизнес съответната технологична компания, както и зависи от нейните мащаби и финансови възможности.

Над 16% от коментиралите под отговора “Зависи от компанията” смятат, че все пак възнаграждения ще продължат своя път нагоре.

“Независимо какво се случва програмистите сме кът и заплатите ще се покачват”, обяснява един от гласувалите.

15% от участвалите смятат, че заплащането зависи най-вече от нивото и професионалните качества на служителите.

“Търсенето на качествени специалисти продължава, така че и заплатите ще растат”, изказва мнение участник. 

Проучването е анонимно и не изисква предоставяне на лични данни. Целта му е да събере реалните мнения на участниците, за да очертае максимално точната рамка на очакванията на заетите в ИТ индустрията. Може да дадете мнение тук.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,