4 март, 2024

Equinix днес обяви едно от най-големите си разширявания на Equinix Cloud Exchange Fabric™ (ECX Fabric™), което обхваща 7 нови пазара в Европа, Близкия изток и Африка (EMEA).

С компанията цели да подпомогне глобалния бизнес при опростяване на хибридните и мулти-облачните инфраструктури. С разширението на водещата в сектора услуга за взаимосвързаност на Equinix в София, Барселона, Брюксел, Женева, Истанбул и Лисабон, а в допълнение и в Хамбург през второто тримесечие на годината, компаниите и доставчиците на услуги ще могат да си осигурят безпроблемна взаимосвързаност с най-значимите екосистеми на доставчици на облачна и мрежова инфраструктура, с партньори и клиенти, които са от най-голямо значение за техните дигитални бизнеси.

Здравко Николов, Equinix България

„ECX Fabric ще позволи на клиенти от страната и региона да улеснят своя достъп до едни от най-големите доставчици на облачни решения, сред които Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure и Google Cloud в Platform Equinix. Тъй като Equinix предлага директен достъп до много висока концентрация на свързаност с облачни доставчици, ECX Fabric е идеално пригоден, за да отговори на предизвикателствата, свързани с мулти-облачната мрежова свързаност, пред които се изправят клиентите. Вече имаме примери на мрежи за разпространение на съдържание, които се възползват от предимствата, предлагани от ECX Fabric”, заяви Здравко Николов, изпълнителен директор, Equinix България.

В период, в който ИТ лидерите реагират на все по-динамичния свят, включващ конкурентен натиск, нарастващите нужди на клиентите, глобализацията и предизвикателствата, възникнали в следствие на COVID-19, мнозина ускоряват усилията си, насочени към дигиталната трансформация и продължават да приоритизират прилагането на хибридни и мулти-облачни решения. В отговор на тази промяна на пазара Equinix разширява предлагането на своята ECX Fabric услуга в Европа, Близкия изток и Африка, за да помогне на дигиталните бизнеси да опростят хибридните мулти-облачни внедрявания и да увеличат възможностите си за глобална взаимосвързаност в рамките на Platform Equinix®.

ECX Fabric е глобална услуга за взаимосвързаност, достъпна на 45 стратегически пазара. Тя позволява на компаниите да обменят данни при необходимост между различни градове през директни частни връзки. Позволява както на бизнеса, така и на доставчиците на мрежови и облачни услуги да скалират техните дигитални бизнеси толкова бързо, колкото го изисква дигиталната икономика.

ECX Fabric осигурява скалируемост, гъвкавост и свързаност през портал за самообслужване или посредством API. През един порт клиентите, намиращи се във всеки пазар с функциониращ ECX Fabric, могат да създават и управляват връзки при необходимост пo унифициран начин в цял свят.

Ключови факти

  • ECX Fabric свързва дистрибутираната инфраструктура и дигиталните системи в глобален мащаб директно, защитено и динамично в Platform Equinix.
  • С глобално покритие, включващо над 200 International Business Exchange™ (IBX®) центъра за данни, Platform Equinix поддържа много голям дял на директна публична свързаност с облачни доставчици, както и екосистемата с най-висока степен на физическа и виртуална взаимосвързаност.
  • ECX Fabric предлага бърз достъп до най-големите в света облачни доставчици, включително Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure и Google Cloud посредством Platform Equinix чрез глобална, софтуерно-дефинирана взаимосвързаност.
Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,