19 юни, 2024

Станислав Тодоров е съосновател и Маркетинг директор на една бързо развиваща се ИТ академия, стартирала своя път през 2017 г. За краткия си период, Advance Academy все повече затвърждава както своя образователен статут, така и тренда, че в българския ИТ сектор обучителните центрове са с крачка напред като предпочитане от бъдещите специалисти, отколкото държавните университети. 

Какъв тип обучения предлагате? 

Advance Academy предлага цялостни програми по Web, PHP, Java Development, като са включени модули по Front End, JavaScript , PHP, Java и Objective oriented programming. С някои от нашите партньори сме организирали и затворени вътрешни обучения и преквалификация на служители, но основният фокус е в превръщането на начинаещи, ентусиазирани хора в подготвени разработчици, които да могат да носят добавена стойност на компанията, която ги приеме в семейството си.

Само при необходимост ли заделят българските фирми за обучение или имат предварително бюджет? 

ИТ секторът е доста динамичен и компаниите имат по-гъвкав подход по отношение на планирането на обучения. Обикновено този подход позволява обучение да се планира в рамките на 3 до 4 месеца, което дава свобода и при бюджетирането му. 

Търсят ли българските разработчици възможности да надграждат своите знания? Обективна ли е тяхната самооценка?

Всичко зависи от нивото на разработчика – тези на intermediate & senior ниво търсят надграждане, но предимно на конференции и от чуждестранни колеги с повече опит. Начинаещите и junior-и са по-склонни да търсят advanced курсове и така да подобряват уменията си. Повечето от разработчиците, с които работим, като лектори и ментори, имат много обективна самооценка. Но винаги има и такива, които надценяват уменията и способностите си.

След колко време разработчикът вече е достатъчно напреднал, за да се обучава сам?

Статистически, един разработчик, отдаден на програмирането и технологиите и с добър английски, би трябвало да може да се самообучава от ден първи. Всеки проект е предизвикателство и нови неща, които няма как да се преподадат в курс за 3 месеца. Опитът е най-добрият учител. Затова, в началото на всеки курс съветваме хората да стартират с техен pet project от ден първи, така сами ще достигат до много казуси, които след това могат да обсъждат с преподавателите.

Каква е ролята на университетите и на частните центрове за ИТ обучението в страната?

Университетите са едно добро сито и място, от което да се набират хора с интерес към ИТ сектора. За съжаление програмите им за обучение са остарели, рядко са успешни и трудно успяват да дадат някаква реална основа на студентите. Частните центрове от друга страна работят с преподаватели, действащи разработчици, които говорят с опита и експертизата си, хора, работещи това, което преподават. Едно от най-големите предизвикателства пред екипа ни е да откриваме добри разработчици, които да бъдат и добри преподаватели. За ИТ сектора единствените 2 начина за обучение са самообучението и частни академии (включително онлайн), в които програмата и преподавателите са адекватни на актуалните тенденции.

Трябва ли ИТ фирмите да дават шансове на хора, които все още не са достигнали до необходимото ниво?

Това е задължително. Основната ми дейност е да консултирам оперативно чуждестранни компании, които искат да отворят офис в България. Всички търсят качествени кадри, но много трудно ги убеждавам, че най-лоялните и качествени кадри са тези, които фирмата си е създала. 

Какви са предизвикателствата пред академиите? 

Най-голямото предизвикателство е мотивацията на бъдещите курсисти. При една осезаема част има разбиране, че самото записване за даден курс им гарантира усвояването на материята, без да влагат усилия. Това им създава грешното усещане, че преподавателите са длъжни да им налеят знанията автоматично. Друго предизвикателство е да включим ИТ компаниите в стажантските програми. 

Как лекторите подобряват своите знания? 

Лекторите ни са на senior нива в различни ИТ компании, повечето международни. По това, което сме забелязали, те са активни участници в технически конференции и освен това разчитат на официалната технически документация. 

Тагове: , , , , , , , , ,
Author