22 април, 2024

Колко често се променя заплатата на един програмист? Текущите резултати от националното независимо проучване за заплатите в софтуерния бранш на DevStyleR посочват, че на въпроса “Преди колко време беше последната промяна в месечното Ви финансово възнаграждение?”:

52% от софтуерните разработчиците отговарят 0-6 месеца

22% от софтуерните разработчиците отговарят 7-12 месеца

10% от софтуерните разработчиците посочват, че това се е случило преди повече от година

7% от отговорилите споделят, че това никога не им се е случвало, като също толкова (7%) голям е делът на тези, чиято заплата се е променила преди година. 

Посочените по-горе резултати са текущи и имат за цел да очертаят временна тенденция. Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключване на проучването в края на м. септември. 

Попълни анкетата

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,