22 април, 2024

Месецът, посветен на #Равноправието, продължава! Технологичната компания за разработка на софтуер в сферата на онлайн гейминга, Плейтех България, се включи в нашата септемврийска тема. Научете повече за техните бизнес практики и етика. Отговорите подготви Дария Топалова, HR Manager.

Разполага ли Плейтех България със специално обособена политика срещу дискриминацията на работното място?
От самото създаване на Плейтех извън корпоративната ни култура е дискриминацията на нашите кандидати и служители, по какъвто и да е признак (пол, раса, религия и т.н.).

Независимо от това в Плейтех България разполагаме с официална политика по въпросите, касаещи дискриминацията, която е в унисон и с българското законодателство. Още с въвeждането си на работа в компанията, всеки нов служител получава обучение по всички теми, свързани с бизнес етика, човешки права и с наръчника ни за отговорния начин, по който извършваме нашия бизнес (The way we do business)

Съотношението на нашето работно място е 67% мъже и 33% жени, като тенденцията сочи, че все повече жени заемат ръководни функции – факт, който не бива да ни изненадва. В Плейтех България 17% от дамите, работещи при нас, заемат ръководни позиции.

Смятате ли, че компаниите имат нужда от изграждането на подобна политика? Защо?
Тези права се гарантират от българскoто законодателство на достатъчно добро ниво, за да не е необходимо всяка компания да разработва вътрешни такива. Независимо от това,

в професионалната етика на всеки експерт, занимаващ се с човешки ресурси, изначално трябва да фигурират принципите за равноправие, равнопоставеност и т.н. Радваме се, че все повече компании у нас приемат за все по-нормално да наемат хора в неравностойно положение и да инвестират в тях. Живеем в шарен свят, работим с международни екипи, където водещи са знанията и уменията на кандидатите, а не тяхната религиозна или етническа принадлежност.

Има ли наистина проблем, който трябва да бъде разрешен, или по-скоро темата е изкуствено създадена?
Темата е изкуствено създадена и проблемите се решават с по-добра комуникация и информираност на обществото, а не с поставяне на законови или корпоративни рамки.

Благодарим на Плейтех България за съдействието и участието в нашата тема на месеца. #Equality

Тагове: , , , , , , , , , , , , ,