7 октомври, 2022

Профил на компанията:

We are Nuvei, the global payment technology partner of thriving brands. We provide the intelligence and technology businesses need to succeed locally and globally, through one integration – propelling them further, faster. Uniting payment technology and consulting, we help businesses remove payment barriers, optimize operating costs and increase acceptance rates. Our proprietary platform offers direct connections to all major payment card schemes in over 200 markets worldwide, supports 455 local and alternative payment methods, nearly 150 currencies and 40 cryptocurrencies. Our purpose is to make our world a local marketplace.

Монреал, Канада Главен Офис
200 Брой служители в БГ

Технологии:

CORE LANGUAGES

Java, .Net

MODERN WEB

PHP, JS

EMERGING TECHNOLOGIES

Spring

CORE LANGUAGES

Java, .Net

MODERN WEB

PHP, JS

EMERGING TECHNOLOGIES

Spring

Работни часове и отпуска
Фиксирани часове
Гъвкави Часове
Годишна отпуска 25 дни
Начин на работа
Офис
Работа от вкъщи
Хибриден
Бенефити
Допълнителна отпуска
Програма за бонус при препоръка
Ваучери за храна и гориво
Насърчаване на активен начин на живот (карти за спорт, свежи плодове в офиса и т.н.)
Допълнително здравно осигуряване
Годишен медицински преглед
Редовни тиймбилдинги
Програма с опции/акции на компанията
Програма за развитие на личностни умения
Програма за развитие на професионални умения

Свържете се с Nuvei:

Тагове: