20 юли, 2024

Очаквам към нас да има засилен интерес, но не искаме да се развиваме по-бързо, отколкото за нас е здравословно.

Константин Конов, управляващ директор на Бош Инженеринг Център София

Г-н Конов, какво Ви мотивира да работите в сферата на технологиите и иновациите?

Завършил съм Техническия университет, преди това съм учил в Софийската математическа гимназия и затова съвсем естествено започнах първата си работа като програмист. След това работих в Сити Банк – бях шеф на технологичния отдел. Впоследствие станах един от първите основатели на центъра на НР, който в един момент стана най-голямата ИТ компания в България. Имах възможността да съм един от първите наети в екипа и да участвам в развитието му от нулата до 3-4 хиляди човека. След това така се стекоха събитията, че работих в Луксофт, на която бях изпълнителен директор. Именно там стана моето запознанство с колегите, които в момента са основното ядро в инженерния център на Бош. С тях работим върху развитието на автомобилния софтуер, посоката ни е автономен автомобил.

Може ли екип в България да покрие високите изисквания на автомобилните производители за софтуера, който вграждат в своите продукти?

Да. С голяма страст защитавам идеята, че тук, в България, може успешно да се развиват високи технологии и да се прави бизнес с тях не по-зле, отколкото в развитите държави от Европа, както и в САЩ. Това е моята кауза през последните 15 години и мисля, че успешно показваме, че това е възможно.

А има ли достатъчно специалисти?

Ако искаме България да е водеща във високите технологии, защото имаме такъв потенциал, е необходима драстична промяна в образователната система. Тя трябва да се фокусира върху определени приоритетни индустрии, каквато е софтуерната индустрия, и това да е държавна политика.

Бош иска да създаде значим продукт и проект в София, под формата на център за R&D. Когато такава компания желае да инвестира в проект с голям мащаб обикновено се очаква, че той ще бъде на фокус, така че да получи държавна подкрепа. У нас подкрепата, която получаваме се различава от това, което наблюдаваме в Унгария или в Румъния, например. Разбира се, трябва да си даваме сметка за реалностите и да не надхвърляме капацитета – ако знаем, че има условия на пазара компанията да се разраства до 100 души, не бива да правим планове за 200 души. Това в крайна сметка води до лоши резултати. Трябва адекватно да се прецени доколко здравословен е растежът.

Какво искате да постигнете с технологиите, върху които работите?

Фокусирали сме се в развитието на софтуерните технологии в автомобилната индустрия, защото са свързани с използването им за благородна кауза. Говорейки за ситуацията, свързана с коронавируса, всеки ден излиза информация за жертвите на COVID-19, но сякаш вече никой не брои колко хора загиват по пътищата. Нашата кауза в Бош Инженеринг Център София, е да създаваме технологии, които да направят така, че хората по-малко да страдат от нараняване и смърт, следствие на пътни инциденти. Целта ни е автомобилът да може да избягва критичните ситуации по време на движение и да компенсира грешките, които човекът допуска.

Може ли да разкажете по-конкретно как вашите продукти съдействат за по-голямата сигурност в автомобила?

Проектите ни основно са свързани с изкуствен интелект и автономното управление на колата. Идеята е с помощта на камери и сензори да се създаде 3D образ на средата около автомобила. Така на базата на алгоритми с изкуствен интелект колата взема решение как да реагира в конкретната ситуация.

Проектите ни основно са свързани с изкуствен интелект и автономното управление на колата

Например да спре при появата на движещ се обект пред автомобила. Друг проект е свързан със създаването на централен компютър в автомобила, който събира функциите на най-различни устройства в едно, което е с много голяма изчислителна мощност. Чрез него може да се прави връзка с други коли или с обекти от обкръжаващата среда. Този проект е пряко свързан с бъдещето и с технологиите, които навлизат.

Интересна е и работата ни, свързана с управлението на киберсигурността в колата. Това е изключително важен компонент в новите условия. Автомобилът трябва да бъде достатъчно сигурен, за да не може някой да го хакне, да го отклони от пътя, да го отвлече и да ограби товара например. Има проекти, които са свързани с електрическа част, която също е особено модерна в момента – да се контролират електрическите системи в колата, така че дори да има срив в някоя от тях, автоматично да може да се осигури захранване за най-важните модули.

Какви са препятствията по пътя към автономния автомобил?

В момента сме на “ниво 2”, до достигане на пълната автономия – тоест “ниво 5”, има още много път да се измине и то не толкова в развитието на самата технология, колкото в осигуряване на нейната 100% надеждност. Ако сега технологията работи с 99.99% точност, е необходимо да се добавят още доста деветки след десетичната точка, за да се каже, че е достигната горе долу 1 на 1 млрд. грешка в системата.

Това е свързано с настройване на системите за изключителна прецизност и бързина, което е предизвикателство и за хардуера, и за софтуера.

Свързаността и обмена на информация между автомобилите е следващото предизвикателство.

Как ще се разбират на пътя автомобилите, шофирани от хора и тези, които ще бъдат управлявани от компютър?

Според нас, най-близо до реалността е вариантът, в който ще има осигурени пътища, които ще бъдат само за напълно автономните автомобили. Скоростта, с която те ще могат да се движат, комуникирайки помежду си, ще бъде много висока. Тя ще бъде трудно постижима за човек-шофьор. Като пример може да си представите влаковете, които могат да се движат с 300 км/ч в сравнение с другите, но това става само по специални трасета.

Добре е да се знае, че в началото един напълно автономен автомобил ще може да бъде управляван от човек, но не в тази си функция. Т.е. вие може да си купите кола “ниво 5”, която може да участва в режим на автономност и да развива високи скорости, но ако липсва необходимата инфраструктура, ще можете да я карате като обикновена кола, спазвайки всички ограничения и правила за движение.

Какво влияние оказа кризата, свързана с COVID-19, върху автомобилната индустрия?

Вие знаете, че се въвеждаха много ограничения за двигателите с вътрешно горене. Сега може би за известен период от време тези ограничения няма да са толкова строги, заради факта, че трябва да се поддържа индустрията. Според мен, след като пандемията отмине, ще се ускори налагането на новите технологии и ще сме свидетели на много по-бързо преминаване към електрически автомобили и коли с по-висока степен на автономност.

Наложи ли се да се освобождават кадри и във вашия бранш, поради кризата с коронавируса?

Факт е, че всъщност спря потреблението. Клиентите, които са склонни да отделят средства за високотехнологични и скъпи неща, каквито, например, са колите вече са много по-малко. За да си купиш нова кола определено не трябва да си притеснен за близкото си бъдеще. Това е в световен мащаб и в момента виждаме намаляване на продажбите на нови коли до 70%. Разбира се, разработването на технологии няма да спре заради коронавируса. Точно обратното. Ситуацията с поспрялата продажба на конвенционални коли кара компаниите да развиват с по-сериозен темп новите технологии. Тук обаче се появява основният проблем – финансирането. Парите идват от продажбата на коли.

Някои компании имат резерв и ресурс да продължат да развиват новите технологии за дълъг период от време без това да зависи от продажбите, но много други не могат да си го позволят.

В Бош засега нямаме проблем с това. Компанията продължава да работи по план. Наемаме хора, развиваме се както бяхме планирали. Но в бизнеса всичко е свързано. Въпросът не е какво прави една компания, а как взаимодейства цялата система. Така че не изключваме възможни сътресения. Има фирми, които, да, освобождават хора, има такива, които намаляват заплати или въвеждат ограничения в работното време на служителите си. При нас, засега, това не се случва.

Законодателството трябва ли да се промени, в синхрон с технологиите, които ще направят автономния автомобил възможен?

Да, определено е нужна промяна в законодателствата, за която ролята на правителствата е определяща. Вече има разработени европейски програми по този въпрос. Има интересни детайли в юридическата рамка, свързани с така наречените “commercial vehicles” – камионите.

Вече има развитие в юридическата рамка, свързани с така наречените “commercial vehicles” – камионите

Въвеждат се ограничения на европейско ниво за шофьорите от държавите, особено от Източна Европа, за това колко време могат да пребивават в Западна Европа и т.н. Всички тези въпроси биха намерили лесно решение, ако се въведат камиони с автономно управление. Това вече се прави с доста ускорени темпове в някои западноевропейски държави и САЩ. Новите технологии навлизат и няма как да бъдат спрени.

Как изглежда, според Вас, колата на бъдещето?

Колата на бъдещето вече се вижда. Последните модели на Tesla и Audi, както и на някои от другите водещи производители, са в тази посока. Със сигурност тя ще е с някакво алтернативно задвижване – дали с електричество или с водородни клетки – в момента все още е налице голямата дилема коя технология е по-практична. Тя ще е с изключително много системи за контрол и автономно шофиране, с футуристичен дизайн, защото той привлича хората, и с възможност колите да комуникират помежду си и да могат да действат като една обща система с инфраструктурата – бензиностанции, светофари, линейки, градски транспорт и т.н.

Докъде искате да стигнете с Бош Инженеринг Център София?

Ще развиваме този център в зависимост от търсенето, което в момента е много високо. Има няколко центъра, които развиват технологии като тези, по които работим ние, но при нас, в България, има няколко ниши, в които сме може би на най-високо ниво. Очаквам към Бош Инженеринг Център София да има засилен интерес от страна на бизнеса. Друг е въпросът, че ние не искаме да ускоряваме нещата и да се развиваме по-бързо, отколкото за нас е здравословно.

Изключително държим на добрата среда вътре в компанията. Хората тук се чувстват като семейство и искаме да продължим да ги караме да се чувстват добре, така че да са мотивирани да дават всичко от себе си. Със сигурност ще растем и ще развиваме центъра, но няма да сме прекалено агресивни.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,