7 октомври, 2022

Много новости, свързани с AWS (Amazon Web Services) бяха обявени миналата седмица – ето някои от акцентите:

Oracle обявява общата наличност на MySQL Heatwave в AWS

Наскоро Oracle обяви официално, че MySQL Heatwave е налична в цял свят. Услугата, съчетава OLTP, анализи, машинно самообучение и автоматизация, базирана на машинно самообучение, в рамките на една инстанция в AWS.

AWS IAM Identity Center въвежда API за управление на потребители и групи 

AWS наскоро представи ново API на IAM Identity Center за създаване на потребители и групи. Администраторите могат да го използват за управление на идентичностите програмно и да получат видимост за потребителите в директорията на Identity Center.

AWS Event Ruler – вече с отворен код

AWS наскоро обяви, че Event Ruler, компонентът, управляващ правилата за маршрутизация на Amazon EventBridge, вече е с отворен код.

Проектът е нова възможност за разработчиците, които се нуждаят от съпоставяне на много шаблони, политики или изрази с произволно количество събития в почти реално време.

AWS добавя нови intrinsic функции за Step Functions

AWS наскоро разшири поддръжката за обработка на входни и изходни данни, като добави 14 нови intrinsic функции за AWS Step Functions, за да опрости обработката на данни, да намали извикването на downstream услуги и да се пише по-малко код.