10 август, 2022

Към настоящия момент Борислав Николов е офицер от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Завършил е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през 2004 година със специалност „Организация и управление на тактически подразделения за ВМС“ и специализация „Радиотехнически системи за ВМС“. През 2014 година завършва магистратура по „Корабна радиоелектроника“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, а през 2017 година – магистратура по „Военно дело“ във ВА „Г. С. Раковски“. От 23.07.2021 година притежава ОНС „Доктор“ в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“.

Разкажете ни повече за успехите на университета/катедрата. Какво успяхте да постигнете в условията на COVID-19 и какво предстои пред вас?

Въпреки трудностите, породени от Covid-19, считаме, че продължаваме да водим учебен процес на високо ниво. Добиването на практически умения от разстояние е трудно, затова полагаме усилия за прилагане на частни облачни услуги и услуги за отдалечен достъп до работни места в университета, както и до специализираната апаратура, с която разполагаме. Основната цел е обучаемите да получат непрекъснат достъп, до всичко което им е необходимо, за да придобият необходимите знания и умения, заложени в учебните планове и програми по всички инженерни специалности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Имате ли наблюдение къде се реализират възпитаниците ви в технологичния бранш?

Завършилите специалностите „Информационни и комуникационни технологии“ и „Киберсигурност“ намират реализация като системни администратори и програмисти в компании, не само от региона на град Варна, но и в цялата страна. Освен това имаме данни и за такива, които започват своята професионална реализация и в международни и световно доказали се компании. Засега нямаме информация някой от тях да е стартирал свой собствен бизнес.

Ако желаете да прочетете цялото интервю с Александър Атанасов и още много истории за успеха и развитието на технологичния сектор в България, присъединете се към общността на DevStyleR от #Тech професионалисти, иноватори и ентусиасти тук.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , ,