28 януари, 2022

Мениджъри на ключови позиции в Технологичния център на Аксенчър в България посетиха Русе и се срещнаха с Пенчо Милков, кмет на Общината с цел да обсъдят възможностите за сътрудничество в областта на информационните технологии и в подкрепа на специалисти в сферата от града. Срещата е част от стъпките, които компанията прави в посока разширяване на обсега на своята дейност и разкриване на отворени позиции за дистанционна работа в Русе, сред които: Junior Developers, Java Developers, Senior Java Developers, Front-End Engineers, DevOps, Testers и други.

Развитието на таланта на специалистите с утвърден интерес в ИТ сферата е една от основните политики, част от корпоративната култура на Аксенчър. Стъпвайки в Русе, компанията си поставя за цел да търси начини за ангажиране на местната общност, като регулярно се включва в инициативи на Общината, и да разраства списъка с отворени позиции в града, с цел създаване на повече възможности за професионална реализация и подобряване на стандарта на живот на специалистите в региона. В дългосрочен план, Технологичният център на Аксенчър у нас ще се стреми да разшири своята дейност на местно ниво, като предоставя и финансова подкрепа на част от студентите в технологичните специалности на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Петър Торнев, директор на Технологичния център на Аксенчър в България, сподели:

„Аксенчър предлага множество възможности за личностно и професионално израстване в една изключително перспективна индустрия, основана на иновации в сферата на информационните технологии. Ние ценим таланта на всеки, който иска да се развива в нея, и в същото време знаем колко важна е инвестицията в кадри в по-малките градове. Намерението ни е в следващата година и половина да разкрием над 60 работни места в Русеи региона, като дадем още една причина на хората, които ги заемат, да работят и да се развиват в града. Желанието ни е да достигнем до утвърждаването на 100 работни места за периода. Ключов стимул за кандидатите ще бъде и заплащането, което не се различава от това на специалистите в София или Пловдив.“ 

Пенчо Милков, кмет на Община Русе, коментира:

„Изключително щастливи сме от възможността да си сътрудничим с партньор, който притежава толкова богат опит в технологичната сфера! Градът ни има голям потенциал за развитие, а ключов двигател в тази посока са специалистите, търсещи професионална реализация на място, и студентите в Русенския университет. Заедно с Технологичния център на Аксенчър ще работим за повишаване на осведомеността за възможностите, които компанията предоставя, като нейни представители ще се включват активно в богатата събитийна програма на града и в подкрепа на проектите, реализирани от Общината.“

Разкриването на работни позиции в Русе е следващ етап в развитието на Технологичния център на Аксенчър, който вече притежава офиси в София и Пловдив, където работят над 230 души.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
img alt
img alt