20 юли, 2024

Завърши основния семинарен цикъл  „Олимпийски герои – Емоции на върха“. Инициативата е с фокус  психологическа подкрепа, насочена към учителите, състезателите по информатика и техните родители за постигане на върхови резултати. В началото на COVID кризата, която съвпадна с 20-тия рожден ден на Мусала Софт, компанията стартира проекта като част от основното си CSR направление – развитие на ИТ общността и подпомагане на образованието в областта на точните науки.

„Олимпийски герои – Емоции на върха“ е дългогодишна идея, която намери началото на своята реализация през 2020. Гордея се с колегите ми от Мусала Софт, които дариха средства, благодаря на водещия психолог – Дияна Добрева-Христова, на двамата вдъхновители – проф, Красимир Манев и доц. Бисерка Йовчева, както и на всички бивши и настоящи състезатели, родители и преподаватели, които бяха част от проектa. Надявам се, че взетото знание и обмен на опит по време на срещите през последните няколко месеца ще помогнат за по-леко, ведро и успешно изкачване на върхове от българските ИТ олимпийци.“ – сподели Елена Маринова, президент на Мусала Софт.

Програмата „Олимпийски герои – Емоции на върха“ дава на участниците, разбиране за психологични принципи, механизми и фактори на върховите постижения. Инициативата е отговор на нуждата от подкрепа на всички ангажирани с предизвикателните задачи в състезателната информатика. Дългосрочната цел на „Олимпийски герои – Емоции на върха“ е да въведе в полето на състезателна подготовка грижата за „човешкия фактор“ и знанието за психологичните механизми зад върхови постижения, както и да стартира изграждането на подкрепяща общност.

Фокусът на работа в трите целеви групи – преподаватели, състезатели, родители –  е:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ –  подкрепа на преподавателите за интегриране на психологичното знание и утвърдени приложни практики на психологията на върховите постижения и спортната психология в подготовката и изграждането на успешни състезатели, с устойчиво високи нива на представяне;

СЪСТЕЗАТЕЛИ – въвеждане на състезателите в основни техники за емоционална саморегулация и за справяне с ефектите на състезателната тревожност, опознаване на собствените емоционални реакции при върхово натоварване и изграждане на увереност и перспектива за развитие в мотивационни срещи с успешни професионалисти, изкачили не един състезателен връх;

РОДИТЕЛИ –  грижа за родителите в трудната им мисия да отговорят с осъзнат и ефективен родителски подход на уникалните нужди и потребности на децата, поели към състезателните върхове и подкрепа за прилагане на практически стратегии за справяне с предизвикателствата на перфекционизма и тревожността.

Проведената серия интерактивни семинари дадоха основни насоки за ключови за състезателния успех стратегии и техники за развитие на тяхната емоционална компетентност. „Пътят към върха предизвиква най-доброто, на което сме способни и ни подарява най-силното знание – това за самите нас.“ – сподели Дияна Добрева-Христова, водещият на инициативата експерт –  психолог с дългогодишна практика на психологична подкрепа и консултант по ментална подготовка.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,