27 септември, 2022

Радослав Николов е CEO на SAP Labs Bulgaria и винаги се стреми да управлява екип, чрез който да посреща нуждите на клиентите. Той вярва, че всичко се постига с много труд и се старае да организира сигурна среда за служителите си.

Какво определя една компания от софтуерния бранш като успешна?

Една компания се мери с успеха на нейните клиенти. Успешни сме, когато решаваме проблеми на хората или бизнеса, когато донасяме добавена стойност, което от своя страна прави успешни и клиентите ни. Това малко или много е валидно за всяка компания, без значение областта, в която работи. Специфично за софтуерния бизнес е, че успешните фирми успяват да намерят, привлекат, развият и задържат талантите си в глобален аспект. Софтуерните компании откриват офиси в целия свят, за да могат да стигнат до максимално много таланти. Правилното решение къде да са офисите, както и привличането на талантите в съответната локация, е фактор за успеха на компаниите. Друго специфично е, че софтуерните фирми са успешни в дългосрочен план, ако правилно се ориентират кои софтуерни продукти ще бъдат необходими и в бъдещето и съответно ги развиват. Важно е компаниите да умеят да идентифицират кои сегменти от даден бизнес или аспекти от живота на хората могат да бъдат дигитализирани, като по този начин се откриват нови пазарни ниши.

Колко важен е мениджмънтът за развитието на дадена софтуерна компания? А екипът?

Изключително важни са и двете. Мениджмънтът поставя посоката на развитие на компанията, определя целите и как ще се постигнат те, с какви хора и с кои клиенти. Силният мениджмънт изгражда и поддържа екипите, както и подкрепя тяхната мотивация. Но ако ги няма екипите, няма кой да deliver-не самия софтуер. Аристотел е казал, че „Цялото е повече от сбора на неговите части.“, така че и ние в SAP търсим симбиозата между работата на мениджмънта и екипите.

От значение ли е броят на служителите за успешното развитие на компанията? Кои са “скритите оръжия” на ТОП компании?

Броят колеги в една компания често се счита за мерило за успешен бизнес. Според мен обаче това е косвен признак. От една страна, броят колеги означава по-голям бизнес, по-голям мащаб, повече клиенти. От друга страна обаче, може да означава и не достатъчно добра автоматизация на процесите в компанията. По-важно според мен е доколко работата в една компания се върши оптимално, до каква степен бизнес процесите са оптимизирани и дали има поле за развитие на хората.

Цялото интервю с Радослав Николов предстои да излезе в специалното издание на DevStyleR „ТОП Софтуерните Компании“, за което можете да се абонирате безплатно. 

     

    Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,