27 февруари, 2024

Наскоро Amazon обяви GA на AWS CodeArtifact, напълно управлявана услуга за съхраняване на артефакти. С тази услуга разработчиците и организациите могат безопасно да съхраняват и споделят софтуерните пакети, използвани в процесите на тяхното разработване, изграждане и внедряване.

Като управлявана услуга, AWS CodeArtifact е проектиранa да улесни организациите да контролират достъпа и версиите на пакетите, както и да проследяват зависимостите на софтуерните артефакти. Услугата организира хранилища под централен домейн. Индивидуалните репозиции обаче могат да бъдат назначени и на отделни екипи в организацията. Освен това различни типове пакети (Maven, npm, Python и т.н.) могат да се използват рамо до рамо в хранилището.

Според AWS, разработчиците могат да използват познатите си инструменти, за да публикуват своите пакети в репостите или да интегрират пакети от външни регистри. AWS CodeArtifact в момента поддържа инструментите за изграждане и мениджърите на пакети Maven и Gradle (за Java), npm и yarn (за JavaScript), както и pip и twine (за Python) и др.

Стив Робъртс написа в скорошна публикация в блога си за AWS CodeArtifact, че репозиториите CodeArtifact са организирани в домейн. “Препоръчваме ви да използвате един домейн за вашата организация и след това да добавите хранилища към нея. Например, можете да изберете да използвате различни хранилища за различни екипи. За да публикувате пакети във вашите хранилища или да приемате пакети от външни хранилища, просто използвате инструментите за управление на пакети, с които са разработени вашите програмисти.

Тагове: , , , , , , , , , , , ,