6 декември, 2022

Добър успех в сливането на биологичния живот с този на машините чрез живи нервни и мускулни клетки! Учените успяха да създадат биоботи, които при излагане на светлина задействат своите мускули и започват да плуват насам-натам.

Впечатляващото в решението е работещата комбинация между мускулни тъкани и неврони, произхождащи от стволови клетки. Според откривателите способността да се управлява мускулната активност с неврони проправя пътя за по-нататъшна интеграция на невронните звена в биохибридните системи. Структурата на робота е мека конструкция с ширина близо 1 мм. и две фланеларни опашки. Според учените той е труден за контролиране и не особено интелигентен

За откритието са използвани изчислителни модели, които са определили физически качества ще доведат до най-бързото и ефективно плуване на новите машинки. Екипът е разгледал обстойно разнообразни вариации на броя и дължината на опашките докато стигне до финално решение. По темата издледователите споделят:

„Много е важно внимателното проектиране на скелета, с който биоботите ще растат и взаимодействат, за да може да се възползват максимално от технологиите и да постигнат локомотивни функции. Компютърните симулации, които изпълняваме, играят решаваща роля в тази задача, тъй като можем да обхванем редица потенциални дизайни и да изберем само най-обещаващите за тестване в реалния свят. „

Екипът очаква откритието да бъде следващата стъпка към развитието на тех разработките в биоинженеринга, медицината и самолечението. Може би скоро ще очакваме високо развити живи многоклетъчни инженерни системи с възможност за интелигентно реагиране при наличие на екологични сигнали.

Тагове: , , ,