19 май, 2024

Асоциацията по роботика и автоматизация представи успехите на българските компании в сферата. На събитието присъстваха представители на софтуерната индустрия, като Bosch Software Innovations, Giga Automata и др., както и организации с фокус към роботиката. Председателят на Асоциацията по роботика и автоматизация Йонко Чуклев сумира накратко успехите на българските компании и сподели какви са целите на ентусиастите и професионалистите в тези сфери.

Как премина срещата, на която обсъдихте как се развива роботиката и автоматизацията?

Това беше откриващо събитие на Асоциацията по роботика и автоматизация. На нея говорихме по 3 основни теми – успехите на България в роботиката и автоматизацията за 2018г., като преминахме през всичките успехи на българските компании. Говорим за производство на роботи и дронове, както и за сферата на автоматизацията. Обсъдихме също така решенията и автоматизациите, които използват българските средностатистически компании и къде виждаме потенциал по сектори за големи български иновации, предвид на успехите, които имахме през годината.

Какъв беше фокусът на компаниите от тези сектори? Развива ли се роботиката в България?

Профилът е смесен. Има български иноватори, като напр. Giga Automat, която произвежда колаборативни роботи. Те са малък български иноватор. От друга страна имаме чужди големи компании, които произвеждат технологично в България с доста високо ниво на автоматизация. Такива са например Bosch Software Innovation. Налагат се и частните образователни инициативи в сферата на роботиката. Технологичните организации и такива, които искат да се занимават с бързо прототипиране, развойна дейност. Това бяха профилите на присъстващите.

Навлиза ли роботиката все повече в образованието?

Образованието се движи в тази посоката. В Бургас се развиват обученията по роботика. Инициативи и частни образователни центрове развиват благоприятно нещата. Но дори и частните инициативи да са задвижени от някой ентусиаст в училище, все по-бързо ще подобрят идеите, за разлика от държавните гимназии, където процесът става по-бавно.

Какви се очаква да бъдат резултатите през тази година?

Очаква се да се работи повече върху събития, свързани с роботика и автоматизация. Скоро с Асоциацията ще организираме съвместно с Data Science Society събитие, което да е фокусирано с казуси от определени компании. Ще се направи проучване какви средства, системи и роботи използват българските компании в производството си. Обмисляме и един буклет с всичките технологични ресурси на България – като включим Sofia Tech Park и стигнем до Националния център за суперкомпютърни приложения. Следващата голяма стъпка ще е членство в сродни асоциации в САЩ, Германия и Япония.

Какво всъщност се случва между вас и тези страни САЩ, Германия и Япония? В какво ще се състои това членство?

Съвместни участия в събития и споделяне на иновации в роботиката. Най-големият потенциал е за синергия на самите членове. Когато асоциациите си комуникират, изпраща се информация какви са позитивните развития в България. Например, дадена асоциация сподели, че има член, който се интересува от разработка на продукт в България или Балканския регион, общо взето ние изпращаме позитивните развития в страната и кои членове имат дейност в сходна сфера.

Тагове: , , , , , , , , , ,