27 февруари, 2024

Първият акселератор на NASA, спонсориран от Лабораторията за реактивни двигатели в Пасадена, ще избере 10 стартиращи компании, които да участват в тримесечна пилотна програма за разработване на нови технологии за космоса. Заявките ще бъдат приемани до 7 април.

Ускорителят ще се съсредоточи върху технологии, които могат да бъдат приложени към космоса – включително геопространствения анализ, дигиталния дизайн, съчетан с модерното производство, автономните системи, приложен AI и машинното обучение. Основната цел на пилотната програма е да помогне на кандидатите и JPL бързо да разработят технологии, които могат да бъдат използвани за бъдещи космически мисии, като същевременно насърчават сътрудничеството между индустрията и NASA.

Програмата ще бъде базирана в Лос Анджелис и започва на 15 юли. След като разработят своите концепции и бизнес планове за период от три месеца, екипите ще представят резултатите си в общността през октомври.

Източник: NASA/JPL-Caltech