23 май, 2024

Международната компания Accenture реализира своето развитие в България,
обогатявайки екипа си у нас с нови специалисти. В следващите 12 месеца
компанията, работеща в сферата на дигиталните услуги и технологии, планира да
увеличи броя на служителите си с нови 160 технологични професионалисти.
Търсените кадри трябва да са с опит и квалификация в в JAVA, SAP Hybris, Salesforce
и Adobe. Високотехнологичните центрове в София и в Пловдив са част от
международната корпоративна мрежа. IT специалистите, които имат интерес да
станат част от корпорацията, могат да го направят през българските социални мрежи
на компанията или да изпратят своята кандидатура на сайта на Accenture.

Тагове: , , , , , , , , , ,